Herstellen van een gokprobleem

Natuurlijk kan je herstellen van een gokprobleem. Ook bij herstel zijn er verschillende fases te onderscheiden.

gokprobleem herstel

 • Kritieke fase: Er ontstaat een wens om om uit de vicieuze cirkel te geraken. Je wilt geholpen worden. Je gaat terug verantwoordelijkheden opnemen en je krijgt hoop. Realisme gaat overheersen en de keuze om te stoppen kan gemaakt worden. Je denken wordt in het algemeen helderder en de eerste problemen worden opgelost. Een eventuele werkhervatting kan plaats vinden.
 • Herstel-fase: Herstelplannen worden gemaakt, rekeningen worden betaald, er is budgetbeheer en je maakt een balans op van zwaktes en sterktes. Het vertrouwen van de omgeving begint stilaan terug te komen, relaties met partner en familie verbeteren en er ontstaan nieuwe interesses. Ontwenningsverschijnselen ebben weg en er is minder irritatie en gespannenheid. Je wordt meer ontspannen.
 • De fase van groei: Je denkt minder en minder aan gokken, problemen kunnen weer zelfstandig en adequaat aangepakt worden. Je kan weer aandacht besteden aan anderen en emoties kunnen weer getoond worden. Je hoeft immers niets meer te verbergen.

Stoppen met gokken

Wanneer je na een lange tijd intensief gokken plots stopt, dan kan je last krijgen van allerlei ontwenningsverschijnselen. Het kan gaan om fysieke symptomen zoals hoofdpijn, uitputting, slaapproblemen en maag- of darmklachten. Deze kunnen samengaan met psychische klachten: angsten, schuldgevoelens, depressie, wantrouwen en prikkelbaarheid.

Negatieve gevoelens en problemen die je tijdens de periodes van gokken 'weggestopt' of ontkend hebt, kunnen nu hevig naar boven komen. Samen met de hogergenoemde ontwenningsverschijnselen kan dit zwaar om dragen zijn. De verleiding om terug te gaan gokken wordt zeer sterk voelbaar, want dat zou immers de symptomen verlichten.

Waar moet je rekening mee houden ?

omgaan met herval in gokken

De typische ontwenningssymptomen verdwijnen na enkele weken, maar de andere problemen (zoals schulden, relationele conflicten of werkproblemen) zijn daarmee niet van de baan. Dat betekent dat je langere tijd 'kwetsbaar' blijft voor herval.

Herval hoeft niet te betekenen dat 'alles verloren is' of dat je een 'hopeloos geval' bent. Herval is dikwijls te verwachten wanneer je gewoontepatronen wil doorbreken en je gedrag wil veranderen. Uit herval kan je iets leren, waardoor je het in de toekomst beter kan vermijden. Je houdt er ook best op voorhand rekening mee dat het kan gebeuren. Hiervoor kan je een soort van 'noodplan' voorbereiden: wat kan je best doen in dat geval, met wie neem je contact op, welke extra stappen moet je zetten,...?

Als je financiële situatie een puinhoop is dan zal je iets moeten ondernemen rond geldbeheer:

 • Zelf budgetteren: informeer je op www.eerstehulpbijschulden.be en/of maak gebruik van de budgetplanner
 • Je geld laten beheren door een vertrouwenspersoon.
 • Op vrijwillige basis beroep doen op een dienst voor budgetbegeleiding van een CAW of het OCMW.
 • Gaat het om zeer zware schulden, dan kan je beter schuldbemiddeling aanvragen.

Als je sociaal of emotioneel geïsoleerd bent dan houdt dit niet onmiddellijk op wanneer je stopt met gokken. Tijd dus om terug uit je schulp te komen en conflicten uit te praten met mensen die voor jou belangrijk zijn.
Lees meer over mogelijke hulpverlening »

Kan je na een periode stoppen, terug 'normaal' gokken?

terug normaal gokken?

Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Het hangt ervan af hoever je gegaan bent in het gokken en hoeveel problemen je er nog steeds door ervaart.

Je hebt meer kans om je gokken onder controle te houden wanneer:

 • je voordien niet afgegleden bent naar 'verslaafd' gokken, maar jezelf grotendeels op eigen kracht hebt kunnen 'herpakken' zonder zware schulden te maken,
 • je voeger ooit lange tijd hebt kunnen gokken zonder problemen,
 • je geen problemen meer hebt op financiëel gebied,
 • je momenteel geen ernstige problemen ondervindt op relationeel of sociaal gebied,
 • je emotioneel 'stabiel' bent (zonder grote hoogtes of laagtes),
 • je vrienden- of kennissenkring niet voornamelijk bestaat uit spelers,
 • je niet in de eerste plaats terug wil gaan spelen om te winnen, om verloren geld terug te winnen, of voor de 'kick',
 • je geen impulsief persoon bent die zich snel laat meeslepen,
 • er in je familie geen andere personen met gokproblemen voorkomen.

Je hebt weinig kans om je gokken onder controle te houden wanneer:

 • je een 'verslaafde gokker' was en er ernstige problemen door gekregen hebt, waaronder zware schulden,
 • je nog steeds problemen ervaart wegens je gokken, waaronder schulden,
 • je andere problemen hebt op relationeel, sociaal of emotioneel gebied,
 • je vrij impulsief bent en je snel door iets meegesleept wordt,
 • je vrienden- of kennissenkring voornamelijk uit spelers bestaat,
 • er nog mensen in je familie gokproblemen hebben.

Meer info