Risico's van overmatig gokken

Wanneer je overmatig en problematisch gaat gokken kunnen er allerlei problemen ontstaan op financiëel, sociaal, familiaal, psychisch en fysiek gebied. Het gokken zal je leven dan op een ingrijpende wijze beïnvloeden.

Financiële risico's

gokken financiële risico's

Overmatig gokken kost je veel geld en kan snel uitlopen op financiële problemen. Je gaat geld lenen om te kunnen spelen of om aan financiële verplichtingen te voldoen. Er wordt geleend bij familieleden, vrienden en kennissen, maar dikwijls ook bij banken of andere kredietverstrekkers. Leningen worden voldaan door weer nieuwe leningen af te sluiten, waardoor een neerwaartse spiraal ontstaat.

Naast het maken van schulden kan je in de verleiding komen om je toevlucht te nemen tot illegale praktijken, variërend van lenen onder valse voorwendsels tot frauderen en helen. Soms leidt dit ook tot diefstal en uitzonderlijk tot fysiek geweld.

Je probeert het bedriegen of stelen voor jezelf goed te praten door het als een 'lening' te beschouwen die je zal terugbetalen met de toekomstige winsten.

Gelijklopend met de financiële problemen ontstaan er conflicten met de omgeving en wordt je zelfbeeld alsmaar negatiever. Gokken wordt een echte vlucht uit de realiteit. Zo lang blijven gokken als de 'oplossing' gezien wordt, ontstaat een vicieuze cirkel tot je tenslotte volledig vastloopt.

Risico's werk / studies

gokken risico's werk

Je kan zo bezig zijn met gokken dat je werk en studies eronder lijden. Je concentratie vermindert want je bent voortdurend aan het plannen hoe je de volgende goksessie zal aanpakken of hoe je geld kan 'regelen'. Sommigen gaan ook op hun werk gokken, via computer of smartphone. Werk en studie zelf worden een last. Ziekteverzuim wordt regelmatig aangewend om te kunnen gaan spelen.

Je prestaties gaan achteruit en collega's kunnen minder op je rekenen dan voordien. Je gaat mogelijk allerlei uitvluchten bedenken om je te verantwoorden. Wanneer je met geld moet omgaan op je werk dan kan de verleiding ontstaan om geld te 'lenen'.

Het gokken (hoewel zo lang mogelijk verborgen gehouden) leidt tot conflicten met collega's en leidinggevenden. Uiteindelijk kan ontslag volgen, wat de financiële problemen doet toenemen en de vicieuze cirkel laat verder draaien.

Sociale risico's

gokken sociale risico's

Als je dwangmatig met gokken bezig bent dan wordt de rest van je leven oninteressant en kleurloos. Andere activiteiten worden vermeden en je trekt je terug in je eigen wereld van spelen, plannen en geld 'regelen'.

Er ontstaan vroeg of laat conflicten met mensen uit je omgeving. Uitvluchten worden doorprikt en worden vervangen door andere, om te verklaren waarom je geen geld hebt, waarom je verantwoordelijkheden ontvlucht, enzovoort. Sommige mensen zullen zich van je afkeren. Je trekt je verder terug en je komt in een sociaal isolement terecht.

Ondanks het feit dat je hoopt 'de grote slag te slaan' die alle problemen zal oplossen, is het onvermijdelijk dat je schuldgevoelens krijgt en dat je zelfbeeld steeds negatiever wordt.

Risico's mentale gezondheid

gokken psychische risico's

Het voortdurend bezig zijn met gokken, geld 'regelen', uitvluchten verzinnen en jezelf afschermen, levert heel wat stress op. Je staat voortdurend onder spanning. Ondanks het feit dat je allerlei redenen bedenkt om je gedrag voor jezelf te rechtvaardigen, val je soms ten prooi aan wanhoop en schuldgevoelens.

Het feit dat je voortdurend onder druk staat kan leiden tot permanente nervositeit, wantrouwen, angsten en depressieve klachten. Omdat je sociaal geïsoleerd bent wordt het steeds moeilijker iemand in vertrouwen te nemen.

Je gaat steeds meer piekeren en soms zie je geen uitweg meer. Wanneer de situatie hopeloos dreigt te worden kunnen zelfmoordgedachten komen opzetten.

Lichamelijke risico's

gokken lichamelijke risico's

Veel zware gokkers krijgen een ongezonde levensstijl: eenzijdige voeding, veel drinken en roken, slaaptekort en oververmoeidheid.

Tegelijkertijd sta je als zware gokker permanent onder stress omwille van je gokken en alles wat daar bijhoort.

Al deze factoren samen leiden uiteindelijk tot allerlei lichamelijke klachten: slaapstoornissen, hoofdpijn, hartklachten, rugpijn, maag- en darmklachten, enzovoort.

Meer info