Jezelf beschermen tegen gokproblemen

Als je problemen hebt met gokken zijn er een aantal zaken die je kan doen om jezelf te beschermen. Je kan bijvoorbeeld toegangsverbod voor speelgelegenheden aanvragen. Welke stappen je moet zetten is afhankelijk van de ernst van je gokproblemen en of je al dan niet volledig wilt stoppen.

De eerste stappen

eerste stappen gokproblemen

 • Leg jezelf een tijdslimiet op. Bijvoorbeeld maximum 1 uur per week, en hou je daar aan.
 • Leg jezelf een limiet op wat betreft geld dat je zal inzetten. Neem ook geen bankkaart mee, maar hou je aan het 'gereserveerde' geld dat je cash op zak hebt.
 • Als je op internet gokt loop je nog meer kans de tijd uit het oog te verliezen. Je zit immers thuis en er is geen 'sociale controle'. Je 'vergeet' ook gemakkelijker dat je geld uitgeeft, want je gebruikt een bankkaart. Gebruik een wekker (of timer op je GSM) om beter te beseffen hoe lang je speelt. Er zijn ook enkele software hulpmiddelen: klik hier
  Tenslotte kan je de toegang tot legale gokwebsites laten blokkeren via de uitsluitingsprocedure van de Kansspelcommissie. Lees meer »
 • Leen nooit geld om te gokken, ook niet van vrienden of familie.
 • Gok nooit met huishoudgeld of geld dat ergens anders voor bedoeld is.
 • Neem iemand in vertrouwen en praat over je probleem met gokken.

Actief stappen zetten

gokproblemen aanpakken

 • Vermijd gelegenheden waar je kan gokken, zoals speelhallen, casino's of café's waar speelautomaten staan.
 • Noteer gedurende een tijd hoeveel tijd en geld je gebruikt bij het spelen . Gebruik een notaboekje of een kalender op je mobiele telefoon.
 • Doorbreek 'automatismen' (sterke gewoontes): speel niet voortdurend op je favoriete automaat of aan je 'gelukstafel', laat 'geluksbrengers' achterwege, drink minder of geen alcohol als je dat meestal doet bij het spelen,...
 • Maak werk van je geldbeheer , zeker als je al schulden hebt. Je kan deze budgetplanner gebruiken.
 • Plan iets met de tijd die vrijkomt wanneer je mindert of stopt met gokken.
 • Maak gebruik van het zelfhulpprogramma of de online begeleiding op deze website.

Toegangsverbod aanvragen

toegangsverbod speelgelegenheden

Als het gokken echt uit de hand loopt dan kan je jezelf de toegang tot speelhallen, casino's of gokwebsites laten ontzeggen . Dat kan geregeld worden via de Kansspelcommissie.

 • Je kan een formulier downloaden om je aanvraag te doen. Dit formulier moet naar de Kansspelcommissie opgestuurd worden, vergezeld van een kopie van je paspoort.
  Download formulier:  pdf
 • Dit kan ook eenvoudig online bij de Kansspelcommissie: via online aanvraag uitsluiting
 • Wil je de uitsluiting ongedaan maken dan moet dit gebeuren via een aangetekend schrijven. Na ontvangst hiervan moet er een periode van drie maanden verstreken zijn vooraleer het toegangsverbod wordt opgeheven.
 • Verder kan ook elke 'belanghebbende' (bijvoorbeeld een familielid) een verzoek tot toegangsverbod voor een persoon met een gokverslaving bij de Kansspelcommissie indienen. Dit verzoek moet overgemaakt worden via een aangetekende zending. De persoon voor wie het toegangsverbod wordt gevraagd, wordt dan door de Kansspelcommissie uitgenodigd om uitleg te verschaffen. Als de Kansspelcommissie oordeelt dat het om een gokverslaving gaat wordt het toegangsverbod opgelegd. Na verloop van een jaar kan de speler de Kansspelcommissie verzoeken om het toegangsverbod op te heffen.
  Download het formulier voor derden:  pdf
 • Meer info op de website van de Kansspelcommissie 

Wat kan je nog meer doen?

geldbeheer

 • Laat je bank- en kredietkaarten blokkeren .
 • Laat je geld beheren door iemand die je vertrouwt.
 • Vraag hulp bij geldbeheer of schuldbemiddeling (bij het OCMW of bij een CAW )
  Meer info op www.eerstehulpbijschulden.be

Hulpverlening

hulpverlening gokken

Doe beroep op hulpverlening om je te helpen bij het doorbreken van gewoontes en het bewustworden van 'risicomomenten'.

Meer info