Informatie voor partners

Samenleven met een partner die overmatig gokt kan zeer moeilijk en emotioneel belastend zijn. Het is mogelijk dat je al geruime tijd signalen opvangt dat je partner een probleem heeft met geld of gokken, maar het is ook mogelijk dat je het niet opgemerkt hebt, of dat je dacht dat je overdreef...
Lees meer over de signalen van problematisch gokken bij partners

1. Wat je kan doen

partners van gokkers

 • Je hebt het recht om je partner duidelijk te maken welke nadelen je ondervindt van het gokken. Het is belangrijk dat degene die gokt weet dat het gokgedrag ook gevolgen heeft voor partner, familie en vrienden. Zeg hem of haar wat je er van vindt als er te veel geld wordt uitgegeven, afspraken niet nagekomen worden, de sfeer in huis gespannen is, enz... Je hoeft het daarbij niet voortdurend over het gokken zelf te hebben, leg vooral nadruk op de gevolgen.
 • Je hebt het recht om grenzen te stellen. Mogelijk moeten er veiligheidsmaatregelen genomen worden om je financiële situatie te beschermen. Maak afspraken rond geldbeheer en stel in ieder geval het huishoudgeld veilig.
 • Wanneer het niet lukt om afspraken te maken, dan kan je een toegangsverbod voor casino's en speelhallen aanvragen voor je partner. Deze aanvraag verloopt via de Kansspelcommissie. Lees meer »
 • Praat erover met iemand die je vertrouwt. Je hebt het nodig om de zaken soms vanop afstand te kunnen bekijken. Je kan ook beroep doen op professionele hulp. Laat je anderzijds niet dwingen om erover te praten. Jij bepaalt met wie je wil praten en wat je zegt.
 • Blijf goed voor jezelf zorgen. Voor je het weet ben je voortdurend met je partner en diens problemen bezig. Zeker als je partner het gokken helemaal centraal stelt, dan is het voor jou van levensbelang nog een eigen leven te hebben. Blijf de dingen doen die je voordien ook graag deed, vermijd je vriendenkring niet, stop niet met je hobby's en blijf aandacht hebben voor de kinderen.
 • Je kan vragen naar de onderliggende problemen van de gokker, probeer dan te luisteren. Ga niet veroordelen of verwijten. Gokken gebeurt niet zomaar. Het kan vanuit een gewoonte zijn ontstaan. Of er wordt gegokt om iets anders weg te drukken.
 • Je kan ook vragen naar de voordelen van het gokken, dat levert soms meer openheid op. Er kan dan vanzelf ruimte komen om over de nadelen te praten. Het is zeker van belang als je partner zelf over de nadelen begint. Misschien is het ook een gelegenheid om duidelijk te maken dat gokken niet bijdraagt aan een oplossing, maar dat het de problemen enkel erger maakt.
 • Je kan ook aangeven dat je jezelf zorgen maakt, en dat je wil helpen in de mate van het mogelijke (maar niet om de problemen te verdoezelen). Wees er duidelijk in dat de gevolgen van het gokken voor hem/haar zijn. Maar je kan bijvoorbeeld wel proberen om gedragsafspraken te maken rond het gokken: hoeveel tijd, wanneer en de maximale geldbesteding (wanneer hier nog ruimte voor is).
 • Als je partner zeer ver gegaan is in het gokken, dan kan het voor hem of haar een zware opgave zijn om daar verandering in te brengen. Een compliment kan iemand zeker helpen om door te gaan. Overmatige gokkers hebben meestal last van schuldgevoelens en van een negatief zelfbeeld (die aspecten proberen ze net weg te duwen door de kick van het gokken op te zoeken). Hou er ook rekening mee dat herval mogelijk is, maar dat dit geen ramp hoeft te zijn.
 • Informeer je over gokken en gokproblemen. Je hoeft geen specialist te worden, maar enige achtergrondinformatie kan je helpen om een beter zicht op de zaak te krijgen.

2. Wat doe je beter niet?

partners van gokkers

 • Probeer niet alle problemen op te lossen die het gevolg zijn van het gokken van je partner. Je helpt NIET door geld te lenen, schulden af te betalen, of de problemen te verdoezelen. Hoe meer jij de problemen oplost, hoe meer je het de ander gemakkelijk maakt om door te gaan met gokken. De beslissing om te veranderen ontstaat uiteindelijk door een afweging van de voor- en nadelen. Als jij de meeste nadelen wegwerkt dan kan er ook geen motivatie ontstaan om te veranderen.
 • Jezelf voortdurend afvragen of het misschien jouw schuld is dat je partner zich verliest in gokken. In jullie relatie zijn er ongetwijfeld al spanningen en conflicten geweest, en daar zal jij best ook wel een aandeel in gehad hebben. Maar het is niet jouw schuld dat je partner gokt. Gokken doet hij of zij zelf, dat is niet jouw verantwoordelijkheid.
 • Ga er niet van uit dat jij de gokproblemen van je partner kan oplossen. Hoe goed je ook je best doet, je kan hem of haar niet 'redden'. D.w.z. je kan hem of haar ook niet doen stoppen met overmatig gokken. Er is maar één iemand die dat kan en dat is je partner zelf. Je kan wel jezelf beveiligen, bijvoorbeeld door (tijdelijk) het geldbeheer over te nemen.
 • Probeer je niet voortdurend aan te passen aan het gokgedrag van je partner. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om steeds thuis te blijven, in de hoop dat hij of zij dan niet zal gaan gokken.
 • Hoewel dat op emotionele momenten niet altijd zal lukken: vermijd het om voortdurend verwijten te maken over het gokken zelf. Het is beter om te proberen de gevolgen van het gokken ter sprake te brengen. M.a.w. de nadelen die jij rechtstreeks ondervindt vanwege het overmatige gokken van je partner.

3. Wat als er kinderen zijn:

kid

 • Als er kinderen zijn dan zullen die ongetwijfeld vroeg of laat aanvoelen dat er iets mis is. Ze kunnen ook rechtstreeks geconfronteerd worden met de minder fraaie kanten van het gokken van je partner. Probeer ze in dat geval uit te leggen wat er aan de hand is. Je kan dat het beste doen op een moment dat je zelf vrij kalm bent. Probeer op 'hun niveau' te praten, dus aangepast aan hun leeftijd, maar ga ze niet betrekken in de relatieproblemen die je met je partner ervaart. Dat laatste doe je beter met je partner zelf, of met een andere volwassene die je vertrouwt.
 • Alle kinderen kunnen anders reageren. Sommigen hebben de illusie dat ze de problemen van hun ouders kunnen oplossen door heel hard hun best te doen. Sommigen maken zich kwaad, beginnen zich af te zetten en worden opstandig. Deze reacties zullen meer aandacht en gezag vragen van jouw kant. Weer anderen zullen 'doen of ze het niet zien' of gaan de aandacht proberen af te leiden.
 • Maak de kinderen duidelijk dat ze niet verantwoordelijk zijn en dat ze niets aan de problemen van je partner kunnen veranderen. Probeer te luisteren naar wat ze voelen bij de hele situatie, en welke oplossingen ze vinden voor zichzelf.
 • Kinderen nemen niet automatisch de problemen van hun ouders over als ze opgroeien. Dus een ouder met gokproblemen betekent niet automatisch dat ze zelf ook gokproblemen zullen krijgen. Ze kunnen er gevoeliger voor zijn omdat ze gezien hebben dat gokken kan gebruikt worden om met problemen om te gaan. Maar net zo goed kunnen ze gezien hebben dat het nooit problemen oplost, maar ze veeleer erger maakt.

4. Als het te veel wordt...

conflict

 • Wanneer de spanningen hoog oplopen tussen jou en je partner of wanneer de gokproblemen lang aanslepen dan kan dat ondermijnend worden voor jezelf. Je begint aan alles te twijfelen, je hebt het gevoel in cirkels te draaien. Je kan echter ook woedend worden en je partner in stilte dood wensen. Deze gevoelens zijn meestal een teken dat je over je grens aan het gaan bent.
 • Zelfs al heb je een aantal vertrouwenspersonen in je directe omgeving, dan nog kan het interessant zijn om met een buitenstaander te praten (maatschappelijk werker, hulpverlener, ...).
 • Je kan er over beginnen denken om de relatie te verbreken , om te scheiden. Als je dat zou beslissen, dan is dat je goed recht. Maar alleen jij kan die beslissing nemen.

5. Waar kan je hulp vinden:

hulpbronnen

 • In eerste instantie kan je er met je huisarts over spreken, die kan eventueel verwijzen naar meer gespecialiseerde hulp.
 • Je kan toegangsverbod voor casino's en speelhallen aanvragen voor je partner, via de Kansspelcommissie.
  Lees meer
 • Je kan terecht bij De DrugLijn of tel: 078/15.10.20. Je kan er (anoniem) al je vragen stellen en een verwijsadres krijgen bij jou in de buurt.
 • Je kan 24/24 terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106. Ook deze dienst kan je informatie geven rond verwijsadressen, en je kan je verhaal kwijt als je dat wil.
 • Een aantal diensten zoals Centra voor Algemeen Welzijnswerk ( CAW ), OCMW's,..., bieden net zoals de huisarts een eerste opvang en ondersteuning.
 • In je regio kan je meestal ergens terecht in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Sommige van deze centra zijn gespecialiseerd in gokproblemen. In deze centra heeft men ook aandacht voor partners en familieleden van mensen met gokproblemen. Tenslotte erkennen zij de omvang van het probleem meestal eerder dan de gokker zelf. Sommige CGG's organiseren ook groepsbijeenkomsten voor partners.
  Zie de verwijsgids van de VAD
 • Je kan terecht in een privépraktijk van psychiater/psycholoog/psychotherapeut. Je mag gerust navragen of de therapeut vertrouwd is met verslavingsproblemen.
 • Als je vragen hebt rond juridische aangelegenheden of rond echtscheiding, dan kan je beroep doen op het lokale CAW of op een advocaat. In dit verband kan je ook advies krijgen bij De Wetswinkel.
  www.dewetswinkel.be

Meer info