Werk & collega's

Overmatig gokken heeft vroeg of laat gevolgen voor de werksituatie. Zowel voor mensen die op het werk zelf spelen (via internet), als voor diegenen die dat tijdens hun vrije tijd doen. Het vele gokken kan immers zorgen voor: ziekteverzuim, verminderde productiviteit, kwalitatief minder goed werken, conflicten met collega's en leidinggevenden, en voor een gespannen sfeer op de werkvloer.

Wat kan je doen als collega?

gokken online

  • Probeer duidelijk te zijn wanneer je nadelen ondervindt die het gevolg zijn van overmatig gokken. Bijvoorbeeld: afspraken die niet nagekomen worden, herhaaldelijk te laat komen, kwaliteit van het werk dat achteruit gaat, enzovoort. Je hoeft het niet eens over het gokken zelf te hebben, maar zeg wel wat je stoort of hindert. De speler zal misschien vroeg of laat meer zicht krijgen op de nadelen van het gokken, wat een aanzet kan zijn tot verandering.
  • Ga niet of zo weinig mogelijk problemen oplossen die een rechtstreeks gevolg zijn van het gokken van je collega. Wanneer je dat systematisch gaat doen, dan maak je het hem gemakkelijk om verder te doen. Zo lang de nadelen ervan steeds door collega's verdoezeld worden, heeft de speler geen reden om zijn probleem aan te pakken.
  • Je kan je collega niet 'redden' of doen stoppen met gokken. Deze beslissing zal hij of zij zelf moeten nemen.
  • Wanneer je collega iets aan de gokproblemen wil doen, maar het lukt niet helemaal op eigen kracht, dan kan je suggereren om advies te vragen bij een hulplijn. Iedereen kan daar (anoniem) terecht om vragen te stellen of verwijsadressen te krijgen in de eigen regio.
  • Als de problemen uit de hand lopen, kan je er uiteindelijk misschien niet onderuit om met een leidinggevende, arbeidsgeneesheer of vakbondsafgevaardigde te gaan praten. Als je dat van plan bent, laat dat dan bij voorkeur weten aan je collega. Je kan je collega ook voorstellen het zelf te doen.

Als werkgever

  • Wanneer je als werkgever geconfronteerd wordt met herhaaldelijke problemen door werknemers die op het werk gokken, dan is het aan te raden duidelijke regels aan te geven rond wat kan en wat niet kan. In grotere bedrijven kan het aangewezen zijn hierrond een beleid op punt te stellen. Dit kan ook best aansluiten bij een bestaand gezondheids- en veiligheidsbeleid.
  • Werkgevers die op zoek zijn naar informatie over alcohol, drugs en gokken in relatie tot het werk, kunnen vooraan terecht op: www.qado.be Qado.be is een nieuwe website van de sector arbeid van VAD vzw, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen. De website is er voor alle professionelen die werk willen maken van een alcohol- en drugbeleid in hun organisatie, klein of groot, privaat of publiek.