Info voor professionelen

De online begeleiding bij Gokhulp bestaat uit een gestructureerd programma gecombineerd met persoonlijke begeleiding door een professionele hulpverlener. Er is mogelijkheid tot wekelijks contact via chat, gedurende maximaal 12 weken.

Momenteel wordt het programma aangeboden in combinatie met de TOP-trainingen (Training van Onbewuste Processen). Het betreft een onderzoek van Universiteit Antwerpen en Universiteit Amsterdam. Dit zijn zogenaamde 'cognitieve bias modificatie trainingen' waarbij ingespeeld wordt op de onbewuste processen die gokproblemen in stand houden.

online hulp

Over het programma

 • Het programma is gebaseerd op elementen uit de cognitieve gedragstherapie, motivationele gespreksvoering en ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Er wordt gebruik gemaakt van psycho-educatie, zelfcontrole technieken, cognitieve herstructurering, exposure-technieken en hervalpreventie.
 • Er wordt vooral in het hier-en-nu gewerkt. Het is dus niet de bedoeling dat er diepgaand wordt ingegaan op onderliggende emotionele en sociale problemen, noch op het verleden. Hoewel deze thema's wel aan bod kunnen komen.
 • Deelnemers bepalen zelf hun doelstellingen wat gokken betreft. Tijdens het programma worden ze aangemoedigd om deze ook op een realistische wijze te evalueren.
 • Tijdens contacten met deelnemers zullen hulpverleners rekening houden met de principes van motivationele gespreksvoering en gebruik maken van oplossingsgerichte strategieën.
 • Elke deelnemer krijgt een persoonlijke hulpverlener toegewezen. Elke week is er een persoonlijk contact mogelijk via internet.
 • Van deelnemers wordt verwacht dat ze verantwoordelijkheid willen en kunnen opnemen voor het volgen van het programma.
 • Deelnemers kunnen van thuis uit werken en bepalen grotendeels zelf hun tijdsindeling. Ze zullen dagelijks wat tijd moeten investeren, variërend tussen 10 en 30 minuten per dag. Met het invullen van de vragenlijsten in het begin is tot 45 minuten concentratie nodig.
 • Vragen en opdrachten voor deelnemers bestaan o.a. uit: dagelijks een gokdagboek bijhouden, voor- en nadelen van gokken tegen elkaar afwegen, nagaan waar hun 'waarden' liggen, gewoontepatronen in verband met gokken onderzoeken, alternatieven uitproberen, omgaan met terugval.
 • Deelnemers kunnen door hun hulpverlener geadviseerd worden om contact te nemen met hun huis- of verslavingsarts of met diensten geestelijke gezondheidszorg wanneer er bijkomende psychiatrische problemen zijn en/of voor medicamenteuze ondersteuning.
 • Deze online begeleiding kan gecombineerd worden met, of vooraf gaan aan andere vormen van psychosociale begeleiding.
 • Het programma duurt 9 weken (verlenbaar tot 12 weken) en is kosteloos voor de deelnemers.

Wie zijn de hulpverleners?

 • De hulpverleners zijn psychologen en maatschappelijk werkers die werkzaam zijn in de reguliere verslavingszorg.
 • Er vindt regelmatig overleg plaats binnen het team. Een verslavingsarts maakt eveneens deel uit van het hulpverleningsteam.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

De beveiliging van deze online hulpverlening gebeurt via SSL, waarbij alle uitwisselingen 'versleuteld' worden. Enkel de deelnemer en de hulpverleners hebben toegang tot de gegevens. Het hulpverleningsteam is hierbij gebonden aan een strikt beroepsgeheim.

Contact

Voor vragen of overleg rond de online begeleiding kunnen professionelen contact opnemen met Gokhulp.

 • coordinator@gokhulp.be
 • CAD Limburg: 011/27.42.98