Kansspelen en wetgeving

Het basisprincipe van de Kansspelwet is dat de exploitatie van kansspelen en kansspelinrichtingen in België verboden zijn, behalve... als men een vergunning heeft.

Er is ook een wettelijke regeling rond toegangsverbod voor kansspelgelegenheden. Dit om spelers of hun omgeving te beschermen tegen de gevolgen van overmatig gokken.

kansspelen wetgeving

Wet op de kansspelen

Er zijn vier klassen van kansspelinrichtingen die een vergunning kunnen krijgen:

 • Klasse I - de casino's
  Om een casino te bezoeken moet je 21 jaar zijn. Bij de ingang moet je je laten registreren (naam, voornaam, beroep en adres, kopie van de identiteitskaart, handtekening).
 • Klasse II - de speelautomatenhallen
  Om er te mogen spelen, moet je eveneens 21 jaar zijn. Elke speler moet zich laten registreren.
 • Klasse III - de drankgelegenheden
  Een café kan een vergunning krijgen om maximaal twee toestellen uit te baten, namelijk de bingo en de one-ball. Vanaf 18 jaar mag je hierop spelen. Er is geen verplichte registratie van de spelers.
 • Klasse IV - de wedkantoren
  Deze zijn toegankelijk voor meerderjarigen (+18 jaar). Weddenschappen boven 1000 euro moeten geregistreerd worden (identificatie speler).

De kansspelwet voorziet 9 soorten vergunningen en drie aanvullende vergunningen (voor de internetspelen). De kansspelcommissie heeft een beslissingsfunctie over het verlenen van de vergunningen en maakt deel uit van het FOD Justitie.
Meer info op de website van de VAD

Hou er verder rekening mee dat je ook als speler strafbaar bent wanneer je deelneemt aan illegale gokspelen.

Wat is de wetgeving in Nederland? Zie: www.kansspelautoriteit.nl

Wat valt niet onder de wet op de kansspelen?

 • Spelen die aan de speler of gokker geen ander voordeel opleveren dan het recht om maximaal vijf keer gratis te spelen.
 • Kaart- en gezelschapsspelen, en spelen uitgebaat door pretparken en kermissen of op handelsbeurzen, die slechts een beperkte inzet vereisen en aan de speler slechts een gering materieel voordeel kunnen opleveren.
 • Spelen die maximaal 4 keer per jaar worden georganiseerd, door lokale verenigingen met een sociaal of liefdadig doel.

Bescherming van de speler

De wet voorziet dat spelers zich de toegang kunnen laten verbieden tot casino's, speelautomatenhallen, wedkantoren en vergunde online kansspelen, door hiervoor een aanvraag te doen bij de Kansspelcommissie. Ook belanghebbenden kunnen dergelijke aanvraag doen.

 • Op de website van de Kansspelcommissie kan je een formulier downloaden om je aanvraag te doen. Dit formulier moet opgestuurd worden, vergezeld van een kopie van je paspoort.
  Download formulier: Word doc of pdf
 • Wil je de uitsluiting ongedaan maken dan moet dit gebeuren via aangetekend schrijven. Na ontvangst hiervan moet er een periode van drie maanden verstreken zijn vooraleer het toegangsverbod wordt opgeheven.
 • Verder kan ook elke 'belanghebbende' (bijvoorbeeld een familielid) een verzoek tot toegangsverbod voor een persoon met een gokverslaving bij de Kansspelcommissie indienen. Dit verzoek moet overgemaakt worden via een aangetekende zending. De persoon voor wie het toegangsverbod wordt gevraagd, wordt dan door de Kansspelcommissie uitgenodigd om uitleg te verschaffen. Als de Kansspelcommissie oordeelt dat het om een gokverslaving gaat wordt het toegangsverbod opgelegd. Na verloop van een jaar kan de speler de Kansspelcommissie verzoeken om het toegangsverbod op te heffen.
  Download het formulier voor derden: Word doc of pdf
 • Meer info op de website van de Kansspelcommissie (klik in het menu aan de linkerkant op 'Bescherming van de speler')

In Nederland

Je kan ook toegangsverbod aanvragen voor speelgelegenheden in Nederland. Een aanvraagformulier vind je hier:
www.hollandcasino.nl

In Frankrijk

In Frankrijk zal je persoonlijk naar een politiebureau moeten gaan om toegangsverbod aan te vragen. Het snelste bereikbaar is dat van Lille (voor de departementen Nord, Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne et l'Oise):

 • Hôtel de Police
  19, rue de Marquillies
  59034 Lille CEDEX
  France
  Tél : +33 3 20.10.78.20 ou +33 3 20.10.78.22 ou +33 3 20.10.78.23 

In Duitsland

De uitsluitingsaanvraag voor de casino's te Aachen, Duisburg of Hohensyburg in Duitsland, moet bij de vennootschap die deze casino's uitbaat worden ingediend.

Meer info