Disclaimer

De website Gokhulp werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hierbij werd er naar gestreefd actuele en correcte informatie weer te geven. Bij het beantwoorden van e-mails, het geven van adviezen, en de online zelfhulp, wordt eveneens zorgvuldigheid en nauwkeurigheid nagestreefd. Hiervoor baseren wij ons enerzijds op de informatie van de websitegebruikers en anderzijds op de meest actuele wetenschappelijke kennis. Toch blijft het mogelijk dat sommige informatie ondertussen verouderd is of dat er ongewild fouten in geslopen zijn. Daarom kan Gokhulp niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze website.

Deze website bevat links naar andere websites die geselecteerd werden op betrouwbaarheid en relevantie van de geboden informatie. Gokhulp kan echter op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites.

De zelftests en de zelfhulp zijn niet bedoeld om rechtstreekse contacten met artsen of andere hulpverleners te vervangen. Indien nodig zullen websitegebruikers zich rechtstreeks naar ambulante of residentiële hulpverlening moeten richten.

De informatie die wij van de gebruikers van de website krijgen wordt altijd vertrouwelijk behandeld en wordt in geen geval gedeeld met derden. Voor onderzoeksdoeleinden kunnen gegevens van gebruikers op groepsniveau verzameld worden, maar deze gegevens zijn nooit te herleiden tot een bepaald persoon.