Overtuigingen, denkfouten en bijgeloof

Normaal gezien leren mensen uit hun ervaringen, om van daaruit hun gedrag te sturen. Bij gokken valt er echter niets te leren omdat de uitslag van het spel door toeval bepaald wordt. Sommigen gaan meer dan anderen op zoek naar betekenissen in het patroon van winst en verlies. Dit kan tot een verkeerde interpretatie van de werkelijkheid leiden, namelijk tot het idee dat je invloed op het spel kan hebben .

Waarom kan je als speler uiteindelijk niet winnen?


Waarom kan je geen controle hebben over het spel?


Waarom kan je niet 'beter' worden in gokken?


Dergelijke foutieve overtuigingen of 'denkfouten' worden niet enkel door geroutineerde spelers gemaakt. De meeste mensen die een kansspel spelen vervallen wel eens in 'magisch denken'. Ze gebruiken geboortedatums, hun 'lievelingskleur' of 'geluksgetallen' om hun keuzes te bepalen. Dat hoort een beetje bij de 'magie' van het spel, zonder dat het echt iets betekent.

Zijn overmatige gokkers dommer dan anderen?

Neen, zeker niet! Uit onderzoeken weten we dat spelers gemiddeld even intelligent zijn dan niet-spelers. Het is trouwens dikwijls net door hun intelligentie dat gokkers de meest ingewikkelde theorieën gaan ontwikkelen in een poging om het toeval te slim af te zijn. Veel spelers zijn ook hardwerkende doorzetters, die dikwijls veel verwezenlijkt hebben op andere terreinen. In dat geval echter niet dankzij hun gokken, maar ondanks hun gokken.

Alle mensen kunnen in denkfouten of 'bijgeloof' vervallen omdat we niet enkel denkende - laat staan 'logische' - wezens zijn, maar ook door emoties gedreven worden. Gokkers worden meegesleept in het spel, niet alleen om te winnen, maar ook om de 'kick', de sensatie en de 'magie'. Dat verklaart voor een groot deel hun 'goedgelovigheid', die voor buitenstaanders soms zo onbegrijpelijk is.

Meer info