Informatie voor vrienden van gokkers

Gokproblemen van een vriend(in) kan jullie vriendschap moeilijk maken of verpesten. Het kan erg lastig zijn om vrienden of kennissen, waarvan je ondervindt dat ze niet verstandig met kansspelen omgaan, hierover aan te spreken. Als je onmiddellijk over het gokken begint, roept dit gemakkelijk een ontkenning of een sterk verdedigende reactie op: "het is allemaal zo erg niet, "ik heb alles onder controle", "ik verdien er geld mee", enzovoort. Toch kan een gesprek de moeite waard zijn...

Wat kan je doen als vriend?

gokken casino

  • Als je over het gokken zelf wil praten, probeer daar dan een goed moment voor uit te kiezen. Doe het niet als je vriend(in) of kennis aan het spelen is. Probeer niet te verwijten, te overtuigen of te discussiëren over het gokken zelf, dat loopt meestal op ruzie uit.
  • Probeer duidelijk te zijn wanneer je nadelen ondervindt die het gevolg zijn van het overmatig gokken. Bijvoorbeeld afspraken die niet nagekomen werden, op een eisend manier geld vragen, enz. Zeg wel wat je gekwetst of ontgoocheld heeft. Je vriend(in) zal misschien vroeg of laat meer zicht krijgen op de nadelen van zijn of haar gokgedrag, wat een aanzet kan zijn tot verandering.
  • Soms kan het een goed idee zijn eens over de voordelen van gokken te praten. Het haalt de spanning weg uit het gesprek. Mogelijk begint je vriend(in) vroeg of laat ook over de nadelen van het gokken. Het is altijd een goede zaak als je vriend(in) zelf de nadelen verwoordt en zich niet hoeft te verdedigen.
  • Iemand die geleidelijk meer begint te gokken kan problemen krijgen met zijn omgeving onder de vorm van verwijten of beschuldigingen. Zijn of haar lage zelfwaardegevoel kan daardoor nog meer onderuit gehaald worden. Als vriend of vriendin kan je misschien ook eens positieve eigenschappen onder de aandacht brengen of een compliment geven. Verandering in iemands gedrag komt gemakkelijker tot stand wanneer die een goed gevoel over zichzelf heeft.
  • Wanneer je vriend(in) of kennis iets aan de problemen wil doen, maar het lukt niet of slechts gedeeltelijk op eigen kracht, dan kan je suggereren om te informeren bij een hulplijn. Iedereen kan daar (anoniem) terecht om vragen te stellen of verwijsadressen te krijgen in de eigen regio.
  • Maar je kan je vriend(in) of kennis niet 'redden' of doen stoppen met gokken . Deze beslissing zal hij of zij zelf moeten nemen. Als jouw hulp gevraagd wordt bij het stoppen of minderen zelf, dan kan je daar natuurlijk op ingaan, als je dat wil. Let wel op dat je niet alle verantwoordelijkheid toegeschoven krijgt. Als je bijvoorbeeld gevraagd wordt "zorg ervoor dat ik vanavond niet teveel geld uitgeef", dan kan je daar beter niet op ingaan. Maar als je bijvoorbeeld gevraagd wordt "help me eraan te herinneren dat ik op tijd naar huis ga", dan kan je daar eventueel wel op ingaan.
  • Je kan als vriend(in) wel een luisterend oor zijn voor onderliggende problemen. Maar probeer wel aan te voelen waar je grens ligt. Je kan ook aangeven dat je jezelf zorgen maakt , en dat je wil helpen in de mate van het mogelijke (maar niet om de problemen te verdoezelen).
  • Leen geen geld , ook al worden er allerlei zinnig klinkende argumenten aangebracht. Geld lenen aan iemand met gokproblemen helpt hem of haar niet vooruit. Spreek zeker anderen aan wanneer je gemanipuleerd of misschien zelfs 'gechanteerd' wordt. Iemand helpen mag niet ten koste van jezelf gaan.
  • Ga niet of zo weinig mogelijk problemen oplossen die een rechtstreeks gevolg zijn van het gokken van je vriend(in). Mogelijk heb je dat wel al een aantal keren gedaan, vanuit goede bedoelingen. Wanneer je dat echter systematisch blijft doen, dan maak je het hem of haar gemakkelijk om verder te doen . Hij of zij ervaart dan relatief weinig nadelen van het gokken. De beslissing om te veranderen ontstaat uiteindelijk door een afweging van de voor- en nadelen. Als de omgeving de meeste nadelen wegwerkt dan kan er ook geen motivatie ontstaan om te veranderen.