26 JAN 2024

Strengere gokwet goedgekeurd

verbod gokreklame

De regering keurde een pakket maatregelen goed om gokverslaving te bestrijden. Eind 2022 bereikte de regering reeds een akkoord over het belangrijke strijdpunt ‘reclame’ en op 1 juli 2023 werd hierop een stevige beperking van kracht. Voor de sportsector werd voorzien in een overgangsperiode, maar vanaf 1 januari 2028 is ook elke vorm van shirtreclame in het professioneel voetbal verboden.

Nieuwe wetten

Op 25/1/2024 werden nieuwe wetsvoorstellen goedgekeurd. Hierdoor komt er een principieel verbod op gokreclame. De regering kan nog wel uitzonderingen voorzien maar wat niet uitdrukkelijk is toegestaan is nu verboden. Er is dus geen grijze zone meer. Kamerlid Van Hecke wijst erop dat reclame een belangrijke rol speelde in de aanvaarding en normalisering van gokken.

Ook het verbod op het aanbieden van bonussen is een flinke vooruitgang. De voorbije jaren waren er tal van controverses waarbij (jonge) mensen met geschenken aangezet werden om aan een gokspel deel te nemen. Dat zal vanaf nu dus niet meer kunnen.

Andere maatregelen die van kracht worden met de nieuwe wetgeving:

  • Een algemene leeftijdsgrens van 21 jaar voor elke vorm van gokspelen.
  • Ook wordt het verboden verschillende gokvergunningen te combineren op één website. Weddenschappen en casinospelen mogen niet aangeboden worden op dezelfde locatie. Maar online mocht dat voordien nog wel.
  • De nieuwe wetgeving maakt eveneens een einde aan de wildgroei van zogenaamde 3.3-gokautomaten. Die machines ontsnappen vandaag aan elke controle. 'Door paal en perk te stellen aan de 3.3-gokautomaten voorkomen we dat tankstations, winkelcentra en zelfs jeugdhuizen uitgroeien tot een gokgelegenheid', zegt Van Hecke.

Sluitstuk?

Die leeftijdsgrens geldt niet voor de loterijspelen en krasloten van de Nationale Loterij. Daar blijft de minimumleeftijd op 18 jaar liggen. Krasloten zijn echter zeer poulair bij jongeren...

Bovenstaande is een belangrijk punt van kritiek op de nieuwe wetgeving. Van Hecke was het met de critici eens dat er ook nieuwe regels moeten komen voor de Nationale Loterij. “Maar alles op zijn tijd. Eerst deze wet.”.

We zijn dus nog niet helemaal aan het sluitstuk.

Alle nieuwsberichten