14 JUL 2023

Onderzoek over toegangsverbod via EPIS

toegangsverbod gokken

Het aantal mensen dat een vrijwillig toegangsverbod aanvraagt blijkt te stijgen, wellicht door de mogelijkheid om dit eenvoudig online te kunnen aanvragen.

In 2022 deden onderzoekers Xavier Noël (VUB) en Gaëtan Devos (KUL) een enquête bij de spelers die zichzelf hebben uitgesloten met behulp van EPIS (Excluded Persons Information System).

Volgens de ondervraagde spelers die zichzelf hebben uitgesloten, heeft de EPIS-uitsluiting tal van positieve gevolgen. Het doel is om de financiële toestand gezond te maken, zich beter te voelen, te stoppen met gokken, de wil om te gokken te verminderen en ten slotte de relaties met de naasten te verbeteren. Het EPIS-systeem is met andere woorden zowel doeltreffend om de doelstellingen van de gebruikers te behalen, als om een brede waaier aan schade als gevolg van het spel te verzachten.

De aanvraag tot zelfuitsluiting werd ingediend onmiddellijk na de bewustwording van het probleem (21 %), enkele dagen erna (24 %) of in de loop van de weken (24 %) of maanden (21 %) erna.

45,5 % van de deelnemers had reeds voor zijn uitsluiting via EPIS een voorlopig vrijwillig verbod aangevraagd op een website voor kansspelen of weddenschappen. Gemiddeld hebben die respondenten een dergelijk verbod 4,7 keer aangevraagd in de loop van de zes maanden voorafgaand aan de EPIS-aanvraag.

Ongeveer vier van de tien personen (39 %) verklaart kennis te hebben gekregen van EPIS via een website voor kansspelen of weddenschappen. Naast het internet (20,4%) en personen uit de naaste omgeving (15,3 %), worden er weinig andere informatiebronnen (bv. klantendienst, pers, zorgprofessionals) aangesproken. 

De toevlucht tot EPIS werd voornamelijk ingegeven door geldproblemen (27 %), een psychologische malaise (20 %), relationele problemen (7 %) of een combinatie van meerdere van de voornoemde factoren (7 %).  In 85,1 % van de gevallen was de zelfuitsluiting een wens van de persoon zelf. En in 23,6 % van de gevallen heeft een persoon uit de naaste omgeving van de respondent de wens uitgedrukt dat de betrokkene een zelfuitsluiting zou aanvragen bij de Kansspelcommissie. .

Ondanks de positieve gevolgen van de zelfuitsluiting overwegen tal van spelers om de opheffing van die maatregel te vragen, mogelijkerwijs wegens een blijvende drang om te gokken.

Een beroep doen op professionele hulp zou dat controleverlies wellicht kunnen beperken. Uit de enquête blijkt evenwel dat in de periode die de uitsluiting voorafgaat of erop volgt weinig beroep wordt gedaan op professionele hulp.

Link naar onderzoek:
https://gamingcommission.paddlecms.net/sites/default/files/2022-12/KSC_EPIS-rapport_NL.pdf

Formulier om toegangsverbod aan te vragen (pdf)

Via de website van de Kansspel Commissie:
https://www.gamingcommission.be/nl/bescherming-van-de-spelers/toegangsverbod

Alle nieuwsberichten