28 JAN 2020

Nieuwe regels online gokken

nieuwe regels online gokken

Dit artikel werd aangepast op 24/2/2020. De Raad van State heeft enkele bepalingen uit het koninklijk besluit van 25 oktober 2018 vernietigd 1. Deze tekst is aan deze arresten aangepast. Zowel tegen het koninklijk besluit zelf als tegen het openbaar standpunt van de Kansspelcommissie zijn nog procedures bij de Raad van State lopend.
1 RvS 6 februari 2020, nr. 246.998 en RvS 6 februari 2020, nr. 246.999.

Sinds juni 2019 is een Koninklijk Besluit van kracht dat de regels voor de online goksector aanscherpt. Nu heeft de Kansspelcommissie die regels ook concreet ingevuld.

Doel van de maatregelen is de online speler beter te beschermen. De laatste jaren zijn er immers steeds meer signalen dat problemen met online gokken toenemen. Zowel de online casinospelen als de online weddenschappen zijn voor een relatief groot percentage deelnemers niet onschuldig.

Na overleg kwam de kansspelcommissie tot een openbaar standpunt hoe dit KB toegepast dient te worden. Het volledige document kan je raadplegen op de website van de kansspelcommissie.

Reclame

 • Reclameboodschappen mogen de winstkansen niet overdrijven. Onder het overdrijven van winstkansen wordt begrepen: het voorstellen van de kans dat de speler het spel of de spellen waarop de reclameboodschap betrekking heeft wint, als groter dan deze in werkelijkheid is. Onder deze omschrijving valt ook het voorstellen van de kans op verlies als kleiner dan deze in werkelijkheid is.
 • Het aanbieden van bonussen of gratis speldeelnames is verboden, en bijgevolg ook de reclame daarvoor.
 • De reclame voor kansspelen moet enkele verplichte vermeldingen bevatten, namelijk een indicatie van de minimumleeftijd en de boodschap “Gok met mate!”.
 • Het koninklijk besluit verbiedt de uitzending van reclame tijdens live-uitzendingen van sportwedstrijden. In het openbaar standpunt van de Kansspelcommissie is meer informatie te vinden hierover.
 • Reclame voor kansspelen is overeenkomstig het koninklijk besluit verboden tijdens een periode van 15 minuten voor en 15 minuten na programma’s die zich specifiek richten tot kinderen en minderjarigen.
 • Het koninklijk besluit verbiedt reclame voor kansspelen op de spelersuitrusting en het spelersmateriaal van minderjarige sportploegen.

Stortingslimiet

 • Je kan nog maximaal €500 per week opladen op je online spelersrekening. Staat dit lager ingesteld en wil je verhogen: een verhoging naar een bedrag van maximaal 500 euro wordt altijd toegekend.
 • Die limiet van €500/week geldt per individuele speler en over alle vergunde websites heen. Indien je zelf geen verhoging aanvraagt, kan je online dus in totaal nooit meer dan 500/week storten op alle (legale) goksites samen. Het computersysteem dat deze beperking moet implementeren, is echter nog in ontwikkeling. Daarom passen alle websites de limiet momenteel afzonderlijk toe.
 • Bij elke storting die de speler wenst uit te voeren, controleert de vergunninghouder bij de kansspelcommissie of de storting toegelaten is. De speler heeft pas toegang tot het gestorte bedrag als speelkrediet, nadat de operator bevestiging heeft dat de storting is toegelaten. Indien slechts een deel van het gestorte bedrag de limiet te boven gaat, wordt het bedrag dat de limiet te boven gaat onmiddellijk teruggestort. Als een gedeeltelijke terugstorting niet mogelijk is, wordt het gehele bedrag teruggestort.
 • Je kan als speler zelf op de goksite aanvragen om die limiet te verhogen. Een verhoging naar een bedrag boven de 500 euro wordt automatisch toegekend, tenzij de speler die wijziging aanvraagt, gekend is als wanbetaler in het bestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren (blijft dan op 500 staan). De toegekende verhoging kan pas uitwerking hebben vanaf drie dagen na de aanvraag van de verhoging.
 • Let op: daar het informaticasysteem eind 2019 nog niet op punt staat, dient iedere site de limiet van 500/week te respecteren (geen verhogingen toestaan).
  Zie ook De Standaard 25.1.2020: “Het koninklijk besluit legt ook een speellimiet van 500 euro per speler vast. Die limiet geldt over alle websites heen. Een groot manco hierbij, dat al verschillende keren werd aangekaart, is dat er geen centraal systeem is dat de stortingslimiet van die spelers bij houdt. Daardoor kan een speler op elke website apart tot 500 euro per week inzetten. Bovendien is het de verantwoordelijkheid van de goksites zelf om die limiet in de gaten te houden.”
 • De stortingslimiet wordt automatisch opnieuw ingesteld op het standaardbedrag van 500 euro wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • de limiet is gedurende 6 maanden ongewijzigd gebleven;
  • de limiet bedraagt meer dan 500 euro;
  • en de speler heeft gedurende 6 maanden geen stortingen meer uitgevoerd.
 • Een verlaging wordt steeds meteen toegepast.

Jezelf uitsluiten

 • Goksites zelf dienen ook de mogelijkheid te voorzien dat klanten zichzelf kunnen uitsluiten van deelname.
 • De zelfuitsluiting heeft een duurtijd van minimaal zes maanden. Tijdens deze periode van zes maanden kunnen spelers hun zelfuitsluiting niet opheffen, tenzij zij de vergunninghouder contacteren en aantonen dat zij geen toestemming hebben gegeven voor deze uitsluiting, of dat deze toestemming het gevolg was van een 'wilsgebrek'. Na de periode van zes maanden kan de zelfuitsluiting worden stopgezet. Een stopzetting is enkel mogelijk na een verzoek van de speler. Dit verzoek is enkel geldig wanneer het werd ingediend na de periode van zes maanden.
 • Bij zelfuitsluiting zal de klant ook automatisch verwezen worden naar de website van de kansspelcommissie waar een ruimer verbod (ook de andere goksites en de kansspelinrichtingen in de reële wereld) kan worden aangevraagd.

Geen gebruik van kredietkaarten meer

 • Elke tussenkomst van elektronische betaalsystemen/betaalplatformen die toelaten dat de speler zijn kredietkaart gebruikt als stortingsmethode dient geweigerd te worden bij het opladen van de spelersrekening.

Verplichte notificaties en pop-ups om te waarschuwen voor gevaren bij online gokken

 • Om de 10 minuten dient er een boodschap te verschijnen, de helft van die boodschappen moet de speler zelf wegklikken. De pop-ups en notificaties moeten de klant informeren over de mogelijke risico's van deelname aan kansspelen of weddenschappen. De kansspelcommissie zal de inhoud van de notificaties en popups aanreiken. Ze kunnen spelers aanzetten tot een meer verantwoord speelgedrag.
 • Tekst en afbeeldingen kunnen op algemene wijze een opsomming geven van de verschillende gevaren van kansspelen, of een specifiek risico op een meer gedetailleerde wijze toelichten. Een boodschap die de speler op een gepersonaliseerde manier inlicht over het risico van controleverlies door middel van informatie over zijn speelgedrag. De boodschap kan bijvoorbeeld informatie bevatten over het totale bedrag dat is ingezet of de totale speeltijd binnen een bepaalde periode, om tot zelfevaluatie te komen. De boodschappen moedigen spelers aan om te reflecteren over hun huidige gedrag en te overwegen een pauze te nemen.

Verantwoord spel

 • Elke goksite dient een banner te bevatten die de speler omleidt naar de bepalingen op het vlak van verantwoord spel.
 • Heel wat goksites bevatten op dit ogenblik een banner met een verwijzing naar www.gokhulp.be waar algemene up-to-date info, zelftesten, zelfhulp en online begeleiding terug te vinden is.
Alle nieuwsberichten