26 FEB 2019

Memorandum gokken en gokproblemen

memorandum gokken

De Gezinsbond, CAD Limburg en VAD uitten in de zomer van 2018 hun gezamenlijke bezorgdheid over gokken en gokproblemen. Toen bleek dat deze bezorgdheid breed werd gedragen over diverse sectoren heen, gingen we in debat om een gezamenlijke visie uit te werken. Het resultaat is dit memorandum

Vier pijlers zijn belangrijk in de preventie en bij een integrale aanpak van gokproblemen en vullen elkaar aan: regels en afspraken, zorg en begeleiding, informatie en sensibilisering (educatie) en omgevings-interventies.

Het fundament voor een effectief beleid ligt bij een beschermend wetgevend kader. Mensen moeten hun spelplezier zelf kunnen invullen, maar dit moet kunnen binnen een bepaalde beschermende context. We moeten snel inspelen op de nieuwe evoluties binnen de kansspelsector en geen kansen laten liggen als het aankomt op de bescherming van de speler. Vanuit een gedragenheid doen we in het memorandum aanbevelingen voor het beleid, die we communiceren naar de verschillende politieke partijen en beleidsmensen op lokaal, Vlaams, federaal en Europees niveau.

Verder verwachten we dat de kansspelsector haar verantwoordelijkheid opneemt en de beschermende maatregelen ter preventie van problematisch gokken mee ondersteunt.

Alle nieuwsberichten