02 AUG 2022

KB 20 juli 2022 over de online speellimiet

Kansspelen, zeker online, zijn in België aan een duidelijke opmars bezig. Meer dan een half miljoen Belgen gokte in 2021 minstens 1x/week online. In 2021 waren er gemiddeld 136.888 spelers per dag online, dubbel zo veel als drie jaar ervoor.

KB 2022 online speellimiet

Volgens onderzoek zouden 180.000 landgenoten met een gokstoornis kampen, waarvan ongeveer 50.000 mensen ernstig verslaafd zijn. Minister Van Quickenbornewijst erop dat de desastreuze gevolgen van zo'n verslaving vaak niet te overzien zijn. Volgens het kabinet Van Quickenborne blijkt er uit onderzoek dat 40% van de omzet van de gokindustrie verdiend wordt op de kap van mensen met een gokverslaving. In 2019 werd in België maar liefst 1,18 miljard euro legaal in casino’s, speelautomatenhallen, cafés, wedkantoren en op goksites vergokt. Weddenschappen alleen waren vorig jaar goed voor een derde van de offline omzet, op de voet gevolgd door cafés en de rest verdeeld tussen speelautomatenhallen (bijna 22%) en casino’s (bijna 15%). Maar online wordt er vooral geld verloren in de online casino’s (bijna 50% van omzet), gevolgd door online weddenschappen (27%) en de online speelhallen (26%).

Evolutie gemiddeld aantal spelers dat minstens 1 keer per week online gokte:

 • 2018: 343.846 spelers
 • 2019: 445.288 spelers
 • 2020: 502.738 spelers
 • 2021: 576.493 spelers

Online gokken overtrof in 2021 voor het eerst ruimschoots de fysieke kansspelen en verdient bijzondere aandacht omdat het toegankelijker is, zowel in ruimte als in tijd, en een risicofactor voor gokkers vormt.

Het nieuwe KB betreffende de online speellimiet

Op 20 juli 2022 is een nieuw KB betreffende de limiet voor het opladen van de speelrekeningen voor online kansspelen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het betreft het bedrag dat een speler wekelijks kan storten op zijn speelrekening bij een operator met een vergunning van de Kansspelcommissie.

Dat besluit treedt in werking op 20 oktober 2022. Vanaf die dag worden alle limieten voor alle spelers opnieuw ingesteld op 200 euro, ook voor spelers die in het verleden een verhoging van hun limiet hebben verkregen. Het betreft een “glijdend weekvenster” (moving window), dit betekent concreet dat de week wordt berekend op basis van de  laatste 7 dagen en dus steeds opschuift.

De speler die dat wenst, kan aan de operator van de website nog wel verzoeken om de limiet van 200 euro per week te verhogen. De operator die een dergelijk verzoek ontvangt, moet de Kansspelcommissie (KSC) daarvan in kennis stellen, waarna die bij de Nationale Bank van België verifieert of de speler als wanbetaler gekend is in het bestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België. Indien dat niet het geval is, kan zijn speellimiet worden verhoogd na het verstrijken van een termijn van drie dagen. De KSC verifieert maandelijks bij de Nationale Bank van België of de spelers van wie de limiet van 200 euro is verhoogd, inmiddels niet als wanbetaler in het voormelde bestand zijn opgenomen.

Indien de wettelijke limiet van 200 euro wordt opgeheven, is er geen maximumbedrag meer. De speler die om een dergelijke verhoging verzoekt, moet zich er dus terdege bewust van zijn dat hij minder beschermd is.

Zodra een speler bij de Nationale Bank gekend is als wanbetaler, wordt zijn speellimiet teruggebracht op 200 euro per week en kan de speler maximaal 200 euro per week opladen op zijn speelrekeningen. Die bepaling heeft tot doel te verhinderen dat personen met betalingsmoeilijkheden hun financiële problemen al spelend trachten op te lossen. Het spel mag nooit worden gezien als een manier om uit de financiële problemen te raken.

Om te vermijden dat men een problematische speler wordt, wordt aanbevolen om niet meer dan 5 % van eigen maandinkomen aan gokken te besteden. Indien je 2.000 euro verdient, betekent dat dus dat je niet meer dan 25 euro per week oplaadt. In die zin is €200/week bijzonder hoog natuurlijk, het zou betekenen dat je meer dan €16.000/maand netto inkomen moet hebben om geen problemen te gaan ervaren met gokken.

Beperk daarom jezelf per maand dus best tot die 5% van eigen maandinkomen. Merk je dat je die controle niet (meer) hebt: grijp dan in.

De speler kan, ongeacht zijn situatie, ook op elk moment een speellimiet van 200 euro of lager vastleggen of zijn online speelrekening stopzetten. Deze verzoeken kunnen gebeuren via de website van de operator, die het verzoek onmiddellijk moet behandelen. De verlaging van de speellimiet of de stopzetting van de online speelrekening is enkel geldig voor de website waarop de speler dit verzoek heeft gedaan.

Zie ook : https://gamingcommission.paddlecms.net/sites/default/files/2022-07/Communicatie%20voor%20spelers%20-%20KB%20stortingslimiet.pdf (pdf)

KB Krantenwinkels

Naast het online aanbod komen er ook andere maatregelen om de gevolgen van gokverslavingen trachten te beperken. Sinds februari 2022 is ook het gokken in dagbladhandels gelimiteerd:

 • Krantenwinkels mogen enkel tussen 6 uur en 20 uur weddenschappen aannemen.
 • Er mogen maximaal 4 toestellen gebruikt worden om te gokken
 • De ruimte in de winkel waar gegokt wordt, mag niet meer dan een vijfde zijn van de totale winkelruimte, met een maximum van 10 m².
 • Reclame in krantenwinkels mag voor maximaal een vijfde gericht zijn op gokken en weddenschappen, met een maximum van 3 m².
 • De inzet van de weddenschappen die een krantenwinkel aanneemt, mag per jaar niet meer zijn dan 250.000 euro.
 • De omzet die een krantenwinkel zelf uit die weddenschappen haalt, mag niet meer zijn dan 20% van de totale omzet.
 • Een krantenwinkel moet minstens 200 verschillende titels van magazines en kranten aanbieden. Die moeten actueel zijn en uitgestald worden. De omzet uit de verkoop van die 'boekskes' moet minstens 25.000 euro zijn op jaarbasis.

De nieuwe regels zijn in KB van 23 februari gepubliceerd in het Staatsblad. Iedereen die nu een vergunning aanvraagt om een dagbladhandel te openen, moet zich dus aan de nieuwe regels houden. Bestaande dagbladhandels krijgen nog tijd tot 1 januari 2023 om hun winkels in orde te brengen.

Uitsluiting mogelijk voor fysieke weddenschapkantoren

Vanaf 1 oktober 2022 worden ook de wedkantoren verplicht om de identiteit van hun klanten te registreren en te controleren of ze op de lijst van uitgesloten personen (EPIS) staan. Indien dat het geval is, wordt hen de toegang tot het wedkantoor ontzegd. Dit systeem heeft haar nut zeker al bewezen voor de fysieke casino’s en speelautomatenhallen.

Wie problemen ervaart met fysieke wedkantoren: zo’n uitsluiting aanvragen kan vanaf oktober dus een extra hulpmiddel zijn om je gokprobleem te bestrijden.

Alle nieuwsberichten