14 DEC 2020

Beleidsnota justitie 2020

beleidsnota justitie 2020 kansspelen

Binnen de ‘algemene beleidsnota Justitie’ (november 2020) van de nieuwe Minister van Justitie, Vincent van Quickenborne, wordt  binnen ‘we maken Justitie menselijker’ een hoofdstuk aan kansspelen besteed. Hierin is te lezen wat prioriteiten zijn voor komende periode.

“Een veilige en verantwoorde spelomgeving”

We gaan volop de strijd aan tegen gokverslaving met bijzondere aandacht voor illegale aanbieders. We zetten in op een aantal gerichte initiatieven om de kansspelsector beter te reguleren, zodat gokken ook echt veiliger en verantwoorder gebeurt.

Een sterke regulator veronderstelt duidelijke regels omtrent haar werking en de organisatie. Sinds de wet van 1999 op kansspelen werden de besluiten die de werking en de organisatie van de Kansspelcommissie en haar secretariaat regelt nog niet genomen. Dit pakken we aan. We voeren daarbij een nieuw personeelsplan uit.

De controles, zowel offline als online worden versterkt door duidelijk regelgeving. We werken de hiaten in de kansspelwet weg en nemen prioritair volgende uitvoeringsbesluiten:

  • we bepalen de regels voor de consulatie van de Nationale Bank van België en maken zo de wekelijkse online speellimiet mogelijk (artikel 55/1);
  • we leggen het maximum aantal inrichters van weddenschappen vast (artikel 43/3 § 2);
  • we implementeren de registratie van spelers in de inrichtingen klasse IV, de weddenschapkantoren (artikel 62);
  • we bepalen de voorwaarden voor de in artikel 3 eerste lid punt 3 bedoelde kaart- en gezelschapsspelen (3.3 toestellen in drankgelegenheden, artikel 3, vierde lid);
  • we onderzoeken de mogelijkheid om een cashless systeem te implementeren voor de automatische kansspeltoestellen klasse III (kansspelen op café) zonder dat dit ten koste gaat van de bescherming van de spelers (artikel 8);
  • we leggen de voorwaarden voor de dagbladhandelaars vast (artikel 43/4 § 5);
  • we bepalen de exploitatiecriteria voor de aanvullende vergunningen (= vergunning voor online aanbieden kansspelen, artikel 43/8 § 2);
  • er komen bijkomende voorwaarden voor het aanbieden van bonussen en geschenken (artikel 60);
  • we leggen aanvullende bepalingen vast inzake reclame op kansspelen (artikel 43/8).

Om veilig te kunnen spelen, moeten we de strijd tegen de illegale aanbieders uit het binnen- en vooral buitenland aangaan. Deze aanbieders passen de strikte Belgische regelgeving niet toe en beschermen de spelers onvoldoende. Hiervoor zal de Kansspelcommissie samenwerken met internet- en betalingsproviders, en met het federaal parket.”

De vorige Minister, Koen Geens, reageerde hierop :

Wat de kansspelen betreft kan ik niet voldoende onderstrepen dat de gokverslaving in mijn ogen één van de gevaarlijkste, zoniet de meest gevaarlijke verslaving is die minderjarigen en gezinnen treft. In mijn nieuwe hoedanigheid (volksvertegenwoordiger, lid Commissie Justitie) kan ik eens zo duidelijk zeggen dat een verdere en strenge beteugeling zich opdringt, en een nieuwe governance voor de Kansspelcommissie.

Alle nieuwsberichten