Media- en tv-spelletjes

Via allerlei kanalen ontvangen we uitnodigingen om deel te nemen aan allerlei spelletjes: kranten, radio, televisie, internet en SMS.

belspelletjes

Het meest bekend (en berucht) zijn de belspelletjes op televisie. In 2006 en 2009 werd een koninklijk besluit aangenomen om deze te reglementeren, tenminste wanneer het een zelfstandig programma betreft. Spelletjes die deel uitmaken van een ander programma vallen niet onder deze wet.

Het gaat meestal om spelletjes rond de middag of in de late avond die op bepaalde zenders worden uitgezonden. Ze worden vaak voorgesteld als observatiespelletjes, raadsels of algemene kennistests, maar in realiteit zijn het dikwijls kansspelen. Slechts een klein aantal bellers wordt willekeurig geselecteerd om deel te nemen.

In een veelbesproken aflevering van 'Basta' over deze belspelletjes, werd aangetoond dat de makers ervan grote winsten opstrijken door deelnemers bijna onoplosbare raadsels en vraagstukken voor te leggen. Hoewel in Vlaanderen het aantal belspelletjes op televisie al sterk gedaald was, verdwenen ze vanaf toen volledig uit de programmatie. Er is ondertussen een nieuwe wet in de maak die een scherpere controle oplegt door de Kansspelcommissie. Zo zullen de vragen op voorhand ter goedkeuring moeten voorlegd worden. Rekenvragen gebaseerd op ingewikkelde rekensleutels zullen niet meer kunnen. De 'open lijn' (waarbij deelnemers de indruk gegeven werd dat ze snel zouden worden doorverbonden, maar de telefoonkosten opliepen) zal worden afgeschaft. Enz.

In Franstalig België gaan de uitzendingen op sommige zenders gewoon door.

Meer info