Hoe werkt het?

Hartelijk dank voor je interesse in de online begeleiding bij gokproblemen. Dit programma is onderdeel van het onderzoek 'Gokhulp-TOPtraining', een samenwerkingsproject van CAD Limburg, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Antwerpen.

Voordat je besluit of je aan dit onderzoek wil deelnemen, is het belangrijk dat je weet wat het precies inhoudt. Lees de informatie hieronder daarom zorgvuldig door en aarzel niet om opheldering te vragen over deze tekst.

hoe werkt gokhulp

Het Gokhulp-Toptraining onderzoek

Als je wil deelnemen aan het onderzoek en de TOP-training, dan zal je na de aanmelding bij Gokhulp automatisch verwezen worden naar de TOPtraining website waar je enkele vragenlijsten moet invullen in verband met het 'Gokhulp-Toptraining' onderzoek.
In dat geval moet je gebruik maken van een desktop computer of laptop. De aanmelding bij de TOP-training werkt NIET op een tablet of smartphone!

De online begeleiding bij gokproblemen bestaat uit een experimenteel programma met vragen en opdrachten. Als deelnemer bepaal je zelf welk doel je wilt bereiken. Er is persoonlijke begeleiding door een hulpverlener, met mogelijkheid tot wekelijks contact via internet (chat).

De online begeleiding bij Gokhulp verloopt voor iedereen op dezelfde wijze. Deze begeleiding wordt gecombineerd met een 'TOP-training'. Het doel van dit onderzoek is om te kijken welke online behandeling het beste werkt om je te helpen met je gokproblemen.

Om dit te onderzoeken zijn er twee 'TOP-training' versies: 1 waarvan we veel effect verwachten en 1 waarvan we een gedeeltelijk effect verwachten. 50% zal de TOP-Gokken training volgen waarvan we veel effect verwachten, de andere 50% krijgt echter een placebo-training. Indien je deelnam aan de placebo-training zal je na 6 maanden hiervan bericht krijgen en alsnog die training kunnen volgen waar we veel effect van verwachten.

Je deelname aan dit onderzoek is belangrijk en nuttig omdat het helpt om de toekomstige behandeling van gokkers te verbeteren.

Deelname aan dit onderzoek is volledig vrijwillig, veilig en vertrouwelijk.

  • Vrijwillig: je bent vrij om je medewerking te allen tijde te staken, zonder opgave van redenen, ook na afronding van je deelname.
  • Veilig: Uit ervaring met voorgaande, vergelijkbare onderzoeken is gebleken dat dit onderzoek geen risico’s voor je gezondheid of veiligheid met zich meebrengt. Om deze reden is er geen speciale verzekering voor het onderzoek.
  • Vertrouwelijk: De gegevens van dit onderzoek zullen door onderzoekers anoniem worden gebruikt voor publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. Hierbij worden de persoonsgegevens niet gebruikt, zodat nooit bekend wordt van wie de onderzoeksgegevens afkomstig zijn.

Vragen? Voor vragen kan je terecht bij het onderzoeksteam van Universiteit Amsterdam en Universiteit Antwerpen: L986873545.1990613606S714105971n1961701669i989366474p347361744p1559662406e1699256767@146166140u716503059v1440013035a959641193.113586686n222684665l1457509954

Voor eventuele klachten over dit onderzoek kun je je richten tot:

Wat zijn de TOP trainingen?

De TOP-trainingen staan voor 'Training Onbewuste Processen'. Dit zijn zogenaamde 'cognitieve bias modificatie trainingen', waarbij ingespeeld wordt op de onbewuste processen die gokproblemen in stand houden. Deze trainingen kunnen een belangrijke aanvulling vormen voor de online gesprekken.

De wekelijkse online gesprekken met een hulpverlener zullen in eerste instantie vooral bewuste processen willen beïnvloeden.

De combinatie van beide methoden kan vergeleken worden met de beeldspraak van 'paard en ruiter’. Verslavingsgedrag is vaak moeilijk te begrijpen. Dit komt omdat het in stand gehouden wordt door zowel bewuste als onbewuste processen.

Als je wilt stoppen met gokken, dan wil jij dat als 'ruiter'. Je neemt een bewuste, rationele beslissing. Maar..., jij bent ook het 'paard'. Dat zijn grotendeels onbewuste, automatische en impulsieve processen, die nog lange tijd de neiging hebben om naar kansspelen toe te gaan. Het paard is de ruiter vaak te snel af. Je speelt terug, terwijl je dat eigenlijk niet meer wilt.

Niet enkel de ruiter moet getraind worden, via de (thuis)oefeningen en via de chatgesprekken. Ook het paard moet 'getemd' worden (Trainingen Onbewuste Processen) om het gokken voldoende onder controle te krijgen.

Hoe verloopt het?

Via een aantal oefeningen wordt je gestimuleerd om je zelfcontrole te vergroten en je leven terug in handen te nemen. Zo wordt o.a. gevraagd om een gokdagboek bij te houden, voor- en nadelen van gokken te overwegen, na te gaan wat je écht belangrijk vindt in je leven, zelf je doelstellingen te formuleren, je 'risicosituaties' op te sporen, en te onderzoeken hoe je die zal aanpakken.

Bovenstaande oefeningen worden gecombineerd met de TOP-trainingen. Deze trainingen willen je onbewuste neiging om te gaan spelen veranderen. Dit gebeurt aan de hand van enkele concentratie oefeningen waarbij je iets moet doen met foto's van kansspelen.

Je krijgt een vaste hulpverlener toegewezen. Elke week is er een persoonlijk contact mogelijk via 'chat'. Je hoeft geen ervaring te hebben met chatten. Tussendoor kunnen deelnemer en hulpverlener online berichten uitwisselen via de website.

Verder kan je (anoniem) met andere deelnemers contact hebben via een forum. Dit forum is enkel toegankelijk voor deelnemers aan het programma.

Bekijk een demo van het Gokhulp programma

Voor wie?

Het programma is voor jou bedoeld als je de indruk hebt dat kansspelen en gokken te veel van je leven bepalen. Mogelijk gok je te veel of te vaak, ofwel vind je dat je er te veel geld en tijd aan spendeert, of zelfs dat het gokken je leven domineert. Kortom, je voelt je niet vrij meer. Mogelijk heb je al geprobeerd om te minderen of te stoppen, maar lukte dat niet tot nu toe.

Het programma kan ook voor jou geschikt zijn als je al effectief geminderd of gestopt bent, maar vreest terug (meer) te gaan gokken.

Kan ik anoniem blijven?

Ja, je hoeft geen naam of adres op te geven.

Het wordt aangeraden een e-mailadres in te vullen omdat je dan meldingen van nieuwe berichten en herinneringsberichten in je mailbox kan ontvangen. Deze meldingen bevatten geen persoonlijke informatie, maar bevatten enkel een link om in te loggen. Om de meldingen te ontvangen kan je ook een anoniem gmail- of hotmailadres aanmaken.

Hoe meld ik mij aan?

Ga naar de pagina registreren. De aanmelding verloopt in enkele stappen: algemene gegevens, vragen rond je gokken, vragen rond je gezondheid en vragen rond de online begeleiding. De antwoorden die je invult geven je persoonlijke hulpverlener een beeld van jouw situatie.

Daarna wordt je tijdens de aanmelding automatisch verwezen naar www.impliciet.eu, waar je enkele vragenlijsten moet invullen in het kader van het Gokhulp-Toptraining onderzoek.

De volledige aanmelding zal ongeveer 1 uur in beslag nemen.

Na het beëindigen van de aanmelding krijg je automatisch toegang tot het programma. Je persoonlijke hulpverlener zal binnen 3 werkdagen contact opnemen via de website om een eerste afspraak te maken.

Wat wordt er van mij verwacht?

  • Dat je als deelnemer verantwoordelijkheid neemt voor het volgen van het programma. Je beslist zelf over je tijdsindeling, maar je zal toch dagelijks wat tijd moeten investeren.
  • Dat je aanwezig bent op de afspraken. Indien een afspraak niet kan doorgaan of moet verplaatst worden, dan wordt gevraagd om dit via een bericht te melden. En verder dat je niet onder invloed bent van alcohol of andere drugs tijdens de afspraken.

Hoe lang duurt het programma?

Het online begeleidingsprogramma duurt 9 weken (en is verlengbaar tot 12 weken).

Na afloop krijg je onbeperkt toegang tot het programma van Gokhulp. Je kan het verder blijven gebruiken en contacten hebben via het forum. Rechtstreekse contacten met de hulpverlener via 'chat' zijn dan echter niet meer mogelijk.

Wie heeft er toegang tot de gegevens?

De beveiliging van deze online hulpverlening is te vergelijken met de beveiliging voor online bankieren. Enkel de deelnemer en je persoonlijke hulpverlener hebben toegang tot de gegevens op Gokhulp. Het hulpverleningsteam is hierbij gebonden aan een strikt beroepsgeheim.

De onderzoekers van het 'Gokhulp-Toptraining' onderzoek hebben enkel toegang tot anonieme onderzoeksgegevens (op basis van een cijfercode).
Zie ook 'privacy'

Wie zijn de hulpverleners?

Het zijn professionelen uit de verslavingszorg die ervaring hebben in het begeleiden van mensen met afhankelijkheidsproblemen. Ze maken deel uit van een team, waar ook een arts aan verbonden is.

Wat kost de online behandeling?

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan dit programma en het onderzoek.