+ Reageren op discussie
Pagina 2 van 2 EersteEerste 1 2
Weergegeven resultaten: 11 t/m 14 van 14

Discussie: Bijna 80.000 gokverslaafden in Nederland

 1. #11
  Senior Member
  Geregistreerd
  18 maart 2015
  Berichten
  210
  Arjan van Essen was jarenlang gokverslaafd. Hij verloor heel veel tijd en geld in Holland Casino. Van 'bescherming van de speler' heeft hij daar doorheen al die jaren bitter weinig gemerkt. Momenteel trekt hij met zijn theatervoorstelling 'Kop of Munt' doorheen Nederland. Door erover te praten, door 'verbinding' aan te gaan met anderen, helpt hij zichzelf gokvrij te houden.

  De mening van Arjan van Essen over gokken en verslaving. En het al dan niet legaliseren. En wat de overheid wel en niet doet. Arjan is meer dan twintig jaar verslaafd geweest en leeft inmiddels meer dan tien jaar vrij: https://www.youtube.com/watch?v=a3c8...ature=youtu.be

 2. #12
  Senior Member
  Geregistreerd
  18 maart 2015
  Berichten
  210
  'In heel Nederland is er geen winkelstraat waar niet illegaal gegokt wordt'

  Gokbendes bieden over het hele land illegale weddenschappen aan, zonder grote kans gepakt te worden. Vooral Turkse koffie- en theehuizen vormen het decor van deze illegale miljoenenbusiness. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en is te zien op undercoveropnamen gemaakt in Turkse theehuizen verspreid over het land.

  In Nederland is gokken op voetbalwedstrijden momenteel nog verboden, behalve als dat via de Toto gebeurt. Recent nam de Eerste Kamer een wetsvoorstel aan waardoor andere gokbedrijven vanaf volgend jaar óók een vergunning kunnen krijgen. Tot die tijd is het aanbieden van (online) sportweddenschappen strafbaar.

  Toch bieden diverse gokbendes door heel het land voetbalweddenschappen aan via zogeheten gokzuilen. Dat is de verzamelnaam voor de verschillende manieren waarmee illegaal op sportwedstrijden kan worden gegokt: via telefoons, laptops of gokkasten.

  Plaats van handeling is vaak het Turkse theehuis. Op veel plekken kan zwart en voor hoge bedragen worden gegokt, buiten het zicht van handhavers, de Belastingdienst of het gezin.

  Uit onderzoek van Tilburg University, in 2015 uitgevoerd in opdracht van de Kansspelautoriteit, blijkt dat er op ruim 800 plekken in Nederland illegale gokzuilen worden gerund en dat hier jaarlijks 40 miljoen euro mee wordt verdiend. Er is nauwelijks zicht op de illegale geldstromen of verslavingspercentages. Wel concludeerden de onderzoekers dat er in diverse gevallen zware criminaliteit achter schuilt.

  Sinds 2015 heeft de Kansspelautoriteit in totaal 84 onderzoeken laten instellen. In zeventien gevallen werd een sanctie opgelegd, blijkt uit gegevens van de handhavingsinstantie. De Kansspelautoriteit, verantwoordelijk voor het toezicht op het legale en illegale aanbod, erkent tegenover Nieuwsuur dat het moeilijk is het aantal aanbieders van de illegale toto omlaag te krijgen. "Het is een hardnekkig probleem", zegt Marc Merx, hoofd handhaving van de Kansspelautoriteit. "We denken niet dat het erg is afgenomen sinds het eerdere onderzoek, maar overigens ook niet dat het enorm gegroeid is."

  Een opvallende uitkomst van het onderzoek uit 2015: het overgrote deel van de gokzuilen wordt gerund en bezocht door Turkse Nederlanders. We spreken met Volkan, hij was tot voor kort eigenaar van een theehuis en wil uit vrees voor repercussies niet dat zijn echte naam wordt genoemd.

  Volkan verdiende veel geld met zijn theehuis in een drukke winkelstraat in de Randstad. Niet vanwege zijn koffie of thee, maar omdat bezoekers in een achterkamer flink gokten op internationale voetbalwedstrijden. "1500 tot 2000 euro, dat verdiende ik gemiddeld per week", zegt de horecabaas over zijn gokinkomsten. Tonnen zwart geld harkte hij afgelopen jaren binnen via tientallen vaste spelers uit de buurt. Nooit werd er in zijn theehuis gecontroleerd.

  Wie zit er achter het gokken?

  Het begon vier jaar geleden allemaal toen Volkan in zijn pas geopende Turkse theehuis bezoek kreeg van een tussenpersoon die zich uitgaf als bookmaker. "Ik kreeg 1500 euro als krediet, zonder rente, en 50 procent van de winst. Dat was een heel aantrekkelijk aanbod voor een beginnende ondernemer", zegt hij nu. "Daarom heb ik gelijk ja gezegd. De bookmaker regelde alle benodigde apparatuur, zoals laptops en printers."

  Volkan schat dat er momenteel zo'n vijftig bookmakers actief zijn Nederland. "In heel Nederland is er geen winkelstraat waar het niet gebeurt. Een belwinkel, een kapper, een tabakswinkel, een theehuis, of soms allemaal tegelijk in één straat waar je illegaal kunt gokken."

  Criminoloog Toine Spapens herkent het beeld dat Volkan schetst. "Organisatorisch lijkt de wereld van de gokzuilen op een piramidespel." Er zijn tussenpersonen, bookmakers en geldrunners bij betrokken. Grofweg zijn er volgens Spapens twee stromingen actief achter de gokzuilen in theehuizen. "Aan de ene kant zijn er criminele groepen die in de drugshandel zitten en die dan gokzuilen erbij doen. En aan de andere kant zijn er ondernemers die geen criminele achtergrond hebben en die geld ruiken."

  Waarom is de pakkans zo klein?
  Om alle vormen van gokcriminaliteit en illegaal gokken in Nederland aan te pakken heeft de Kansspelautoriteit dertien handhavers in dienst. "Wij hebben geen observatieteams en geen aftapinstallaties of iets dergelijks. We moeten samenwerken", wijst Merx op de rol van zijn team in een keten van 'samenwerkingspartners' als politie, justitie en de Belastingdienst.

  Merx en zijn team werken steeds nauwer samen met gemeenten om de gokzuilen aan te pakken. Afgelopen jaren zijn ambtenaren door de Kansspelautoriteit opgeleid om de systemen beter te herkennen en er sneller tegen op te treden. Volgens de Kansspelautoriteit zijn er afgelopen jaar diverse zaken geweest waarbij gemeenten maatregelen hebben genomen, maar kon het precieze aantallen niet overleggen.

  Uit een rondgang van Nieuwsuur blijkt echter dat in de meeste gemeenten de aanbieders van illegaal gokken geen grote consequenties hoeven te verwachten. Meestal blijft het bij waarschuwingen, soms wordt een onderneming gesloten. Van de gemeentes waar we gegevens van kregen, blijken alleen Den Haag en Rotterdam vaker sancties op te leggen.

  Aanpak van aanbieders illegaal gokken
  Volgens criminoloog Spapens is er voor het handhaven op gokzuilen een krachttoer nodig."Je kan de ene winkel wel sluiten maar de volgende dag komt er ergens anders een andere winkel die het gokken aanbiedt. Pak daarom de toplaag aan in plaats van de kleine ondernemers die de illegale gokzuilen aanbieden."

  Het kan beter, erkent Merx. Graag zou hij komend jaar meer geïnformeerd willen worden door gemeenten over de uitkomsten van hun onderzoek, zodat zijn handhavingsteam een nog beter beeld krijgt. Ook kijkt hij uit naar de conclusies van het onderzoek naar 'een nieuwe generatie gokzuilen', dat vorig jaar werd gestart door het OM. "Zo kunnen wij veel betere keuzes maken in de aanpak."

  Op de vraag hoe het mogelijk is dat een ondernemer als Volkan al jarenlang zonder enige controle zijn gang kan gaan, antwoordt hoofd handhaver Merx: "Wij zijn niet naïef. We weten dat het gebeurt. Dat die ondernemers hier zo lang mee door kunnen gaan is een feit waarmee wij moeten leren leven. We doen ons best met de mogelijkheden die we hebben, in de wetenschap dat je dit soort fenomenen niet uit kunt bannen

  Undercoverbeelden & artikel
  https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/227...okt-wordt.html

 3. #13
  Senior Member
  Geregistreerd
  18 maart 2015
  Berichten
  210
  In Nederland toetst de Kansspelautoriteit een document 'Leidraad Zorgplicht' over hoe gokverslaving te voorkomen.

  In dit document schetst de Ksa maatregelen van aanbieders die minimaal noodzakelijk zijn om gokverslaving te voorkomen en de consument afdoende te beschermen.
  In de Wet op de kansspelen staat dat kansspelaanbieders een 'zorgplicht' hebben ter voorkoming van gokverslaving. Deze wet, waarin staat dat kansspelen alleen mogen worden aangeboden als er een vergunning voor is verleend, maakt niet duidelijk hoe in de praktijk invulling gegeven moet worden aan deze verplichting.

  Duidelijkheid
  Met de Leidraad Zorgplicht komt de Ksa tegemoet aan de wens van kansspelaanbieders meer duidelijkheid te verschaffen over de invulling van de zorgplicht: hoe moet de wet naar de praktijk worden vertaald? Met het document speelt de Ksa ook in op de Wet Kansspelen op afstand. Deze wet, die 19 februari 2019 door de Eerste Kamer werd aangenomen en online kansspelen op termijn legaal maakt, kent wel concrete bepalingen over wat er op het gebied van verslavingspreventie gedaan moet worden. De Ksa sluit met de Leidraad Zorgplicht aan bij de nieuwe wet.

  Verslavingsgevoelig
  De Leidraad Zorgplicht gaat in op verschillende aspecten van verslavingspreventie en consumentenbescherming, toegespitst op de verschillende soorten kansspelen. Zo worden er onder meer maatregelen voorgesteld op het gebied van informatievoorziening, het toegangsbeleid, (tijdelijke) uitsluiting en hulp van deskundigen. De voorgestelde maatregelen gelden niet één op één voor alle kansspelen. Dat is omdat het ene kansspel, bijvoorbeeld een loterij, minder verslavend is dan een speelautomaat of een casinospel.

  Basis van toezicht
  Tot 22 april 2019 is er de mogelijkheid om te reageren op de conceptversie van de Leidraad Zorgplicht. Vervolgens worden de reacties beoordeeld en verwerkt in een definitieve versie. Die wordt later dit jaar vastgesteld. Vanaf dan is de Leidraad Zorgplicht het uitgangspunt van het toezicht door de Ksa op het gebied van verslavingspreventie.

  https://kansspelautoriteit.nl/nieuws...etst-document/

  Wie deelneemt aan kansspelen is zelf verantwoordelijk voor hun handelen.
  Desalniettemin is de aanbieder verplicht om kansspelverslaving zoveel mogelijk te voorkomen.
  Een samenvatting van maatregelen:

  Maatregel 1: De vergunninghouder informeert op een duidelijke en passende wijze over het kansspelaanbod. Ook geeft de vergunninghouder informatie over de risico’s die verbonden zijn aan kansspelen en de wijze waarop de consument verantwoord kan spelen.
  Maatregel 2: Als de vergunninghouder algemene voorwaarden hanteert, dan moeten die duidelijk en begrijpelijk zijn en geen bepalingen bevatten die onredelijk zijn.
  Maatregel 3: De vergunninghouder stelt de consument in staat zijn persoonlijke grenzen te bepalen en te bewaken.
  Maatregel 4: De vergunninghouder voert een sluitend toegangsbeleid op alle speellocaties en deelnamebeleid voor de aangeboden kansspelen.
  Maatregel 5: De vergunninghouder beschikt over een schriftelijk preventiebeleid. Daarin moet staan welke maatregelen en voorzieningen er zijn om gokverslaving zoveel mogelijk te voorkomen. Het verdient aanbeveling dit beleid te ontwikkelen, toe te passen en te onderhouden na advisering door deskundigen op het gebied van verslavingspreventie.
  Maatregel 6: Leidinggevenden van de vergunninghouder die verantwoordelijk zijn voor het opstellen en (laten) uitvoeren van het verslavingspreventiebeleid beschikken over voldoende kennis en inzicht over de risico’s van kansspelen, verantwoorde deelname aan kansspelen en het voorkomen van gokverslaving.
  Maatregel 7: Leidinggevenden en medewerkers (die zijn belast met het toelaten van en het toezicht op consumenten) werkzaam in speelautomatenhallen en speelcasino’s en bij vergunninghouders van weddenschappen die langs elektronische weg worden aangeboden, beschikken over de noodzakelijke kennis om (mogelijk) onmatig speelgedrag te onderkennen en, indien nodig, tijdig en passend te interveniëren.
  Maatregel 8: Bij (dreiging van) onmatige deelname intervenieert de vergunninghouder op passende wijze in het speelgedrag. De vergunninghouder baseert zich daarbij op de door hem te registreren gegevens over speelgedrag.
  Maatregel 9: De vergunninghouder beschikt over een sluitend proces om de consument vrijwillig (tijdelijk) uit te sluiten van deelname als maatregel ter voorkoming van onmatige deelname. Tegelijk met de uitsluiting wordt de betreffende consument zoveel mogelijk gemotiveerd om hulp te zoeken voor kansspelproblematiek en ontvangt hij informatie over hulp en advies.
  Maatregel 10: De vergunninghouder treft een schriftelijke regeling voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten.
  Maatregel 11: De vergunninghouder die abonnementen aanbiedt, treft schriftelijk een regeling voor een effectieve en laagdrempelige opzegging van deelname aan kansspelen.

 4. #14
  Senior Member
  Geregistreerd
  18 maart 2015
  Berichten
  210
  'Voorkomen dat mensen gokverslaafd raken is maatwerk’

  Responsible gambling, op verantwoorde wijze gokken, wordt bereikt door het juiste gereedschap op de juiste momenten uit een goed gevulde gereedschapskist te gebruiken. Welk gereedschap nodig is, is afhankelijk van het type kansspel, de omstandigheden en de consument in kwestie.

  Dat werd duidelijk tijdens de eerste informatiebijeenkomst op 26 maart 2019 in Eindhoven over de Leidraad Zorgplicht, waar sinds 12 maart op gereageerd kan worden. In dit document schetst de Kansspelautoriteit (Ksa) de minimaal noodzakelijke maatregelen die kansspelaanbieders moeten treffen om gokverslaving te voorkomen en de consument afdoende te beschermen. In de Wet op de kansspelen staat dat kansspelaanbieders een ‘zorgplicht’ hebben.

  Elf maatregelen
  In de Leidraad Zorgplicht (pdf, 321 kB) staan elf maatregelen, inclusief toelichting, die kansspelaanbieders, afhankelijk van het kansspel dat zij aanbieden, kunnen of moeten treffen. De maatregelen gelden niet één op één voor alle aanbieders van kansspelen. Dat is omdat het ene kansspel, bijvoorbeeld een loterij, minder verslavend is dan een kansspelautomaat of een casinospel. Ter illustratie: alle kansspelaanbieders zijn verplicht om consumenten op passende wijze te voorzien van informatie over het spel dat zij aanbieden. Ook moeten alle aanbieders informatie geven over de risico’s die verbonden zijn aan het aangeboden spel. Een andere verplichting die voor alle aanbieders geldt, is het beschikken over een adequate klachtenprocedure. Andere verplichtingen, zoals het beschikken over een sluitend proces om de consument vrijwillig (tijdelijk) uit te sluiten van deelname, gelden alleen voor een beperkter aantal aanbieders.

  Maatwerk
  De bijeenkomst in Eindhoven had vooral een voorlichtend karakter. Er werden vragen gesteld over hoe de maatregelen in te vullen. Er bleek dat kansspelaanbieders heel duidelijk een eigen verantwoordelijkheid zien bij het voorkomen van kansspelverslaving. Eén aanbieder vertelde dat hij bezig was om het bezoek aan zijn speelhal te monitoren: ongeveer zestig procent van de bezoekers komt eenmalig, twintig procent komt twee of drie keer per maand en twintig procent komt regelmatig. ‘Die laatste categorie ken je. Uit die groep haal je het grootste deel van je winst, maar die mensen moet je ook in de gaten houden. Die lopen het meest risico. Voorkomen dat mensen gokverslaafd raken is maatwerk’, aldus deze aanbieder.

  Invulling
  Met de Leidraad Zorgplicht geeft de Ksa handvatten aan aanbieders over de invulling van de zorgplicht. Er waren verschillende redenen om het document op te stellen. De directe aanleiding is dat uit gesprekken met kansspelaanbieders bleek dat kansspelaanbieders op verschillende wijze invulling geven aan de zorgplicht. Dat is begrijpelijk, aangezien de wet wel zegt dat kansspelaanbieders een zorgplicht hebben, maar niet concreet maakt wat de zorgplicht inhoudt. Vanuit de markt kwam dan ook de vraag aan de Ksa om richting te geven bij wat de zorgplicht inhoudt.


  Dat werd duidelijk tijdens de eerste informatiebijeenkomst op 26 maart 2019 in Eindhoven over de Leidraad Zorgplicht, waar sinds 12 maart op gereageerd kan worden. In dit document schetst de Kansspelautoriteit (Ksa) de minimaal noodzakelijke maatregelen die kansspelaanbieders moeten treffen om gokverslaving te voorkomen en de consument afdoende te beschermen. In de Wet op de kansspelen staat dat kansspelaanbieders een ‘zorgplicht’ hebben.
  Elf maatregelen
  In de Leidraad Zorgplicht (pdf, 321 kB) staan elf maatregelen, inclusief toelichting, die kansspelaanbieders, afhankelijk van het kansspel dat zij aanbieden, kunnen of moeten treffen. De maatregelen gelden niet één op één voor alle aanbieders van kansspelen. Dat is omdat het ene kansspel, bijvoorbeeld een loterij, minder verslavend is dan een kansspelautomaat of een casinospel. Ter illustratie: alle kansspelaanbieders zijn verplicht om consumenten op passende wijze te voorzien van informatie over het spel dat zij aanbieden. Ook moeten alle aanbieders informatie geven over de risico’s die verbonden zijn aan het aangeboden spel. Een andere verplichting die voor alle aanbieders geldt, is het beschikken over een adequate klachtenprocedure. Andere verplichtingen, zoals het beschikken over een sluitend proces om de consument vrijwillig (tijdelijk) uit te sluiten van deelname, gelden alleen voor een beperkter aantal aanbieders.
  Maatwerk
  De bijeenkomst in Eindhoven had vooral een voorlichtend karakter. Er werden vragen gesteld over hoe de maatregelen in te vullen. Er bleek dat kansspelaanbieders heel duidelijk een eigen verantwoordelijkheid zien bij het voorkomen van kansspelverslaving. Eén aanbieder vertelde dat hij bezig was om het bezoek aan zijn speelhal te monitoren: ongeveer zestig procent van de bezoekers komt eenmalig, twintig procent komt twee of drie keer per maand en twintig procent komt regelmatig. ‘Die laatste categorie ken je. Uit die groep haal je het grootste deel van je winst, maar die mensen moet je ook in de gaten houden. Die lopen het meest risico. Voorkomen dat mensen gokverslaafd raken is maatwerk’, aldus deze aanbieder.
  Invulling
  Met de Leidraad Zorgplicht geeft de Ksa handvatten aan aanbieders over de invulling van de zorgplicht. Er waren verschillende redenen om het document op te stellen. De directe aanleiding is dat uit gesprekken met kansspelaanbieders bleek dat kansspelaanbieders op verschillende wijze invulling geven aan de zorgplicht. Dat is begrijpelijk, aangezien de wet wel zegt dat kansspelaanbieders een zorgplicht hebben, maar niet concreet maakt wat de zorgplicht inhoudt. Vanuit de markt kwam dan ook de vraag aan de Ksa om richting te geven bij wat de zorgplicht inhoudt.
  Bijeenkomsten
  De komende twee weken organiseert de Ksa nog vier bijeenkomsten (in Amsterdam, Zwolle, Utrecht en Rotterdam). Medewerkers van de Ksa lichten de Leidraad Zorgplicht tijdens de bijeenkomsten toe, marktpartijen en andere betrokkenen kunnen tijdens de bijeenkomsten vragen stellen en opmerkingen plaatsen (zie ook Ksa toetst document (Leidraad Zorgplicht) over hoe gokverslaving te voorkomen).

  Reageren
  De Ksa stelt uiteindelijk de Leidraad Zorgplicht na de consultatieperiode vast. Tot 22 april 2019 is er de mogelijkheid om te reageren op de conceptversie via info@kansspelautoriteit.nl. De reacties die tijdens de vijf bijeenkomsten in het land worden gegeven en de schriftelijke reacties die binnenkomen, worden beoordeeld en verwerkt. Na vaststelling is de Leidraad Zorgplicht het uitgangspunt van het toezicht door de Ksa op het gebied van verslavingspreventie.

  https://kansspelautoriteit.nl/nieuws...rkomen-mensen/

+ Reageren op discussie

Regels voor berichten

 • Je mag geen nieuwe discussies starten
 • Je mag niet reageren op berichten
 • Je mag geen bijlagen versturen
 • Je mag niet je berichten bewerken