+ Reageren op discussie
Pagina 2 van 3 EersteEerste 1 2 3 LaatsteLaatste
Weergegeven resultaten: 11 t/m 20 van 26

Discussie: Bijna 80.000 gokverslaafden in Nederland

 1. #11
  Senior Member
  Geregistreerd
  18 maart 2015
  Berichten
  321
  Arjan van Essen was jarenlang gokverslaafd. Hij verloor heel veel tijd en geld in Holland Casino. Van 'bescherming van de speler' heeft hij daar doorheen al die jaren bitter weinig gemerkt. Momenteel trekt hij met zijn theatervoorstelling 'Kop of Munt' doorheen Nederland. Door erover te praten, door 'verbinding' aan te gaan met anderen, helpt hij zichzelf gokvrij te houden.

  De mening van Arjan van Essen over gokken en verslaving. En het al dan niet legaliseren. En wat de overheid wel en niet doet. Arjan is meer dan twintig jaar verslaafd geweest en leeft inmiddels meer dan tien jaar vrij: https://www.youtube.com/watch?v=a3c8...ature=youtu.be

 2. #12
  Senior Member
  Geregistreerd
  18 maart 2015
  Berichten
  321
  'In heel Nederland is er geen winkelstraat waar niet illegaal gegokt wordt'

  Gokbendes bieden over het hele land illegale weddenschappen aan, zonder grote kans gepakt te worden. Vooral Turkse koffie- en theehuizen vormen het decor van deze illegale miljoenenbusiness. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en is te zien op undercoveropnamen gemaakt in Turkse theehuizen verspreid over het land.

  In Nederland is gokken op voetbalwedstrijden momenteel nog verboden, behalve als dat via de Toto gebeurt. Recent nam de Eerste Kamer een wetsvoorstel aan waardoor andere gokbedrijven vanaf volgend jaar óók een vergunning kunnen krijgen. Tot die tijd is het aanbieden van (online) sportweddenschappen strafbaar.

  Toch bieden diverse gokbendes door heel het land voetbalweddenschappen aan via zogeheten gokzuilen. Dat is de verzamelnaam voor de verschillende manieren waarmee illegaal op sportwedstrijden kan worden gegokt: via telefoons, laptops of gokkasten.

  Plaats van handeling is vaak het Turkse theehuis. Op veel plekken kan zwart en voor hoge bedragen worden gegokt, buiten het zicht van handhavers, de Belastingdienst of het gezin.

  Uit onderzoek van Tilburg University, in 2015 uitgevoerd in opdracht van de Kansspelautoriteit, blijkt dat er op ruim 800 plekken in Nederland illegale gokzuilen worden gerund en dat hier jaarlijks 40 miljoen euro mee wordt verdiend. Er is nauwelijks zicht op de illegale geldstromen of verslavingspercentages. Wel concludeerden de onderzoekers dat er in diverse gevallen zware criminaliteit achter schuilt.

  Sinds 2015 heeft de Kansspelautoriteit in totaal 84 onderzoeken laten instellen. In zeventien gevallen werd een sanctie opgelegd, blijkt uit gegevens van de handhavingsinstantie. De Kansspelautoriteit, verantwoordelijk voor het toezicht op het legale en illegale aanbod, erkent tegenover Nieuwsuur dat het moeilijk is het aantal aanbieders van de illegale toto omlaag te krijgen. "Het is een hardnekkig probleem", zegt Marc Merx, hoofd handhaving van de Kansspelautoriteit. "We denken niet dat het erg is afgenomen sinds het eerdere onderzoek, maar overigens ook niet dat het enorm gegroeid is."

  Een opvallende uitkomst van het onderzoek uit 2015: het overgrote deel van de gokzuilen wordt gerund en bezocht door Turkse Nederlanders. We spreken met Volkan, hij was tot voor kort eigenaar van een theehuis en wil uit vrees voor repercussies niet dat zijn echte naam wordt genoemd.

  Volkan verdiende veel geld met zijn theehuis in een drukke winkelstraat in de Randstad. Niet vanwege zijn koffie of thee, maar omdat bezoekers in een achterkamer flink gokten op internationale voetbalwedstrijden. "1500 tot 2000 euro, dat verdiende ik gemiddeld per week", zegt de horecabaas over zijn gokinkomsten. Tonnen zwart geld harkte hij afgelopen jaren binnen via tientallen vaste spelers uit de buurt. Nooit werd er in zijn theehuis gecontroleerd.

  Wie zit er achter het gokken?

  Het begon vier jaar geleden allemaal toen Volkan in zijn pas geopende Turkse theehuis bezoek kreeg van een tussenpersoon die zich uitgaf als bookmaker. "Ik kreeg 1500 euro als krediet, zonder rente, en 50 procent van de winst. Dat was een heel aantrekkelijk aanbod voor een beginnende ondernemer", zegt hij nu. "Daarom heb ik gelijk ja gezegd. De bookmaker regelde alle benodigde apparatuur, zoals laptops en printers."

  Volkan schat dat er momenteel zo'n vijftig bookmakers actief zijn Nederland. "In heel Nederland is er geen winkelstraat waar het niet gebeurt. Een belwinkel, een kapper, een tabakswinkel, een theehuis, of soms allemaal tegelijk in één straat waar je illegaal kunt gokken."

  Criminoloog Toine Spapens herkent het beeld dat Volkan schetst. "Organisatorisch lijkt de wereld van de gokzuilen op een piramidespel." Er zijn tussenpersonen, bookmakers en geldrunners bij betrokken. Grofweg zijn er volgens Spapens twee stromingen actief achter de gokzuilen in theehuizen. "Aan de ene kant zijn er criminele groepen die in de drugshandel zitten en die dan gokzuilen erbij doen. En aan de andere kant zijn er ondernemers die geen criminele achtergrond hebben en die geld ruiken."

  Waarom is de pakkans zo klein?
  Om alle vormen van gokcriminaliteit en illegaal gokken in Nederland aan te pakken heeft de Kansspelautoriteit dertien handhavers in dienst. "Wij hebben geen observatieteams en geen aftapinstallaties of iets dergelijks. We moeten samenwerken", wijst Merx op de rol van zijn team in een keten van 'samenwerkingspartners' als politie, justitie en de Belastingdienst.

  Merx en zijn team werken steeds nauwer samen met gemeenten om de gokzuilen aan te pakken. Afgelopen jaren zijn ambtenaren door de Kansspelautoriteit opgeleid om de systemen beter te herkennen en er sneller tegen op te treden. Volgens de Kansspelautoriteit zijn er afgelopen jaar diverse zaken geweest waarbij gemeenten maatregelen hebben genomen, maar kon het precieze aantallen niet overleggen.

  Uit een rondgang van Nieuwsuur blijkt echter dat in de meeste gemeenten de aanbieders van illegaal gokken geen grote consequenties hoeven te verwachten. Meestal blijft het bij waarschuwingen, soms wordt een onderneming gesloten. Van de gemeentes waar we gegevens van kregen, blijken alleen Den Haag en Rotterdam vaker sancties op te leggen.

  Aanpak van aanbieders illegaal gokken
  Volgens criminoloog Spapens is er voor het handhaven op gokzuilen een krachttoer nodig."Je kan de ene winkel wel sluiten maar de volgende dag komt er ergens anders een andere winkel die het gokken aanbiedt. Pak daarom de toplaag aan in plaats van de kleine ondernemers die de illegale gokzuilen aanbieden."

  Het kan beter, erkent Merx. Graag zou hij komend jaar meer geïnformeerd willen worden door gemeenten over de uitkomsten van hun onderzoek, zodat zijn handhavingsteam een nog beter beeld krijgt. Ook kijkt hij uit naar de conclusies van het onderzoek naar 'een nieuwe generatie gokzuilen', dat vorig jaar werd gestart door het OM. "Zo kunnen wij veel betere keuzes maken in de aanpak."

  Op de vraag hoe het mogelijk is dat een ondernemer als Volkan al jarenlang zonder enige controle zijn gang kan gaan, antwoordt hoofd handhaver Merx: "Wij zijn niet naïef. We weten dat het gebeurt. Dat die ondernemers hier zo lang mee door kunnen gaan is een feit waarmee wij moeten leren leven. We doen ons best met de mogelijkheden die we hebben, in de wetenschap dat je dit soort fenomenen niet uit kunt bannen

  Undercoverbeelden & artikel
  https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/227...okt-wordt.html

 3. #13
  Senior Member
  Geregistreerd
  18 maart 2015
  Berichten
  321
  In Nederland toetst de Kansspelautoriteit een document 'Leidraad Zorgplicht' over hoe gokverslaving te voorkomen.

  In dit document schetst de Ksa maatregelen van aanbieders die minimaal noodzakelijk zijn om gokverslaving te voorkomen en de consument afdoende te beschermen.
  In de Wet op de kansspelen staat dat kansspelaanbieders een 'zorgplicht' hebben ter voorkoming van gokverslaving. Deze wet, waarin staat dat kansspelen alleen mogen worden aangeboden als er een vergunning voor is verleend, maakt niet duidelijk hoe in de praktijk invulling gegeven moet worden aan deze verplichting.

  Duidelijkheid
  Met de Leidraad Zorgplicht komt de Ksa tegemoet aan de wens van kansspelaanbieders meer duidelijkheid te verschaffen over de invulling van de zorgplicht: hoe moet de wet naar de praktijk worden vertaald? Met het document speelt de Ksa ook in op de Wet Kansspelen op afstand. Deze wet, die 19 februari 2019 door de Eerste Kamer werd aangenomen en online kansspelen op termijn legaal maakt, kent wel concrete bepalingen over wat er op het gebied van verslavingspreventie gedaan moet worden. De Ksa sluit met de Leidraad Zorgplicht aan bij de nieuwe wet.

  Verslavingsgevoelig
  De Leidraad Zorgplicht gaat in op verschillende aspecten van verslavingspreventie en consumentenbescherming, toegespitst op de verschillende soorten kansspelen. Zo worden er onder meer maatregelen voorgesteld op het gebied van informatievoorziening, het toegangsbeleid, (tijdelijke) uitsluiting en hulp van deskundigen. De voorgestelde maatregelen gelden niet één op één voor alle kansspelen. Dat is omdat het ene kansspel, bijvoorbeeld een loterij, minder verslavend is dan een speelautomaat of een casinospel.

  Basis van toezicht
  Tot 22 april 2019 is er de mogelijkheid om te reageren op de conceptversie van de Leidraad Zorgplicht. Vervolgens worden de reacties beoordeeld en verwerkt in een definitieve versie. Die wordt later dit jaar vastgesteld. Vanaf dan is de Leidraad Zorgplicht het uitgangspunt van het toezicht door de Ksa op het gebied van verslavingspreventie.

  https://kansspelautoriteit.nl/nieuws...etst-document/

  Wie deelneemt aan kansspelen is zelf verantwoordelijk voor hun handelen.
  Desalniettemin is de aanbieder verplicht om kansspelverslaving zoveel mogelijk te voorkomen.
  Een samenvatting van maatregelen:

  Maatregel 1: De vergunninghouder informeert op een duidelijke en passende wijze over het kansspelaanbod. Ook geeft de vergunninghouder informatie over de risico’s die verbonden zijn aan kansspelen en de wijze waarop de consument verantwoord kan spelen.
  Maatregel 2: Als de vergunninghouder algemene voorwaarden hanteert, dan moeten die duidelijk en begrijpelijk zijn en geen bepalingen bevatten die onredelijk zijn.
  Maatregel 3: De vergunninghouder stelt de consument in staat zijn persoonlijke grenzen te bepalen en te bewaken.
  Maatregel 4: De vergunninghouder voert een sluitend toegangsbeleid op alle speellocaties en deelnamebeleid voor de aangeboden kansspelen.
  Maatregel 5: De vergunninghouder beschikt over een schriftelijk preventiebeleid. Daarin moet staan welke maatregelen en voorzieningen er zijn om gokverslaving zoveel mogelijk te voorkomen. Het verdient aanbeveling dit beleid te ontwikkelen, toe te passen en te onderhouden na advisering door deskundigen op het gebied van verslavingspreventie.
  Maatregel 6: Leidinggevenden van de vergunninghouder die verantwoordelijk zijn voor het opstellen en (laten) uitvoeren van het verslavingspreventiebeleid beschikken over voldoende kennis en inzicht over de risico’s van kansspelen, verantwoorde deelname aan kansspelen en het voorkomen van gokverslaving.
  Maatregel 7: Leidinggevenden en medewerkers (die zijn belast met het toelaten van en het toezicht op consumenten) werkzaam in speelautomatenhallen en speelcasino’s en bij vergunninghouders van weddenschappen die langs elektronische weg worden aangeboden, beschikken over de noodzakelijke kennis om (mogelijk) onmatig speelgedrag te onderkennen en, indien nodig, tijdig en passend te interveniëren.
  Maatregel 8: Bij (dreiging van) onmatige deelname intervenieert de vergunninghouder op passende wijze in het speelgedrag. De vergunninghouder baseert zich daarbij op de door hem te registreren gegevens over speelgedrag.
  Maatregel 9: De vergunninghouder beschikt over een sluitend proces om de consument vrijwillig (tijdelijk) uit te sluiten van deelname als maatregel ter voorkoming van onmatige deelname. Tegelijk met de uitsluiting wordt de betreffende consument zoveel mogelijk gemotiveerd om hulp te zoeken voor kansspelproblematiek en ontvangt hij informatie over hulp en advies.
  Maatregel 10: De vergunninghouder treft een schriftelijke regeling voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten.
  Maatregel 11: De vergunninghouder die abonnementen aanbiedt, treft schriftelijk een regeling voor een effectieve en laagdrempelige opzegging van deelname aan kansspelen.

 4. #14
  Senior Member
  Geregistreerd
  18 maart 2015
  Berichten
  321
  'Voorkomen dat mensen gokverslaafd raken is maatwerk’

  Responsible gambling, op verantwoorde wijze gokken, wordt bereikt door het juiste gereedschap op de juiste momenten uit een goed gevulde gereedschapskist te gebruiken. Welk gereedschap nodig is, is afhankelijk van het type kansspel, de omstandigheden en de consument in kwestie.

  Dat werd duidelijk tijdens de eerste informatiebijeenkomst op 26 maart 2019 in Eindhoven over de Leidraad Zorgplicht, waar sinds 12 maart op gereageerd kan worden. In dit document schetst de Kansspelautoriteit (Ksa) de minimaal noodzakelijke maatregelen die kansspelaanbieders moeten treffen om gokverslaving te voorkomen en de consument afdoende te beschermen. In de Wet op de kansspelen staat dat kansspelaanbieders een ‘zorgplicht’ hebben.

  Elf maatregelen
  In de Leidraad Zorgplicht (pdf, 321 kB) staan elf maatregelen, inclusief toelichting, die kansspelaanbieders, afhankelijk van het kansspel dat zij aanbieden, kunnen of moeten treffen. De maatregelen gelden niet één op één voor alle aanbieders van kansspelen. Dat is omdat het ene kansspel, bijvoorbeeld een loterij, minder verslavend is dan een kansspelautomaat of een casinospel. Ter illustratie: alle kansspelaanbieders zijn verplicht om consumenten op passende wijze te voorzien van informatie over het spel dat zij aanbieden. Ook moeten alle aanbieders informatie geven over de risico’s die verbonden zijn aan het aangeboden spel. Een andere verplichting die voor alle aanbieders geldt, is het beschikken over een adequate klachtenprocedure. Andere verplichtingen, zoals het beschikken over een sluitend proces om de consument vrijwillig (tijdelijk) uit te sluiten van deelname, gelden alleen voor een beperkter aantal aanbieders.

  Maatwerk
  De bijeenkomst in Eindhoven had vooral een voorlichtend karakter. Er werden vragen gesteld over hoe de maatregelen in te vullen. Er bleek dat kansspelaanbieders heel duidelijk een eigen verantwoordelijkheid zien bij het voorkomen van kansspelverslaving. Eén aanbieder vertelde dat hij bezig was om het bezoek aan zijn speelhal te monitoren: ongeveer zestig procent van de bezoekers komt eenmalig, twintig procent komt twee of drie keer per maand en twintig procent komt regelmatig. ‘Die laatste categorie ken je. Uit die groep haal je het grootste deel van je winst, maar die mensen moet je ook in de gaten houden. Die lopen het meest risico. Voorkomen dat mensen gokverslaafd raken is maatwerk’, aldus deze aanbieder.

  Invulling
  Met de Leidraad Zorgplicht geeft de Ksa handvatten aan aanbieders over de invulling van de zorgplicht. Er waren verschillende redenen om het document op te stellen. De directe aanleiding is dat uit gesprekken met kansspelaanbieders bleek dat kansspelaanbieders op verschillende wijze invulling geven aan de zorgplicht. Dat is begrijpelijk, aangezien de wet wel zegt dat kansspelaanbieders een zorgplicht hebben, maar niet concreet maakt wat de zorgplicht inhoudt. Vanuit de markt kwam dan ook de vraag aan de Ksa om richting te geven bij wat de zorgplicht inhoudt.


  Dat werd duidelijk tijdens de eerste informatiebijeenkomst op 26 maart 2019 in Eindhoven over de Leidraad Zorgplicht, waar sinds 12 maart op gereageerd kan worden. In dit document schetst de Kansspelautoriteit (Ksa) de minimaal noodzakelijke maatregelen die kansspelaanbieders moeten treffen om gokverslaving te voorkomen en de consument afdoende te beschermen. In de Wet op de kansspelen staat dat kansspelaanbieders een ‘zorgplicht’ hebben.
  Elf maatregelen
  In de Leidraad Zorgplicht (pdf, 321 kB) staan elf maatregelen, inclusief toelichting, die kansspelaanbieders, afhankelijk van het kansspel dat zij aanbieden, kunnen of moeten treffen. De maatregelen gelden niet één op één voor alle aanbieders van kansspelen. Dat is omdat het ene kansspel, bijvoorbeeld een loterij, minder verslavend is dan een kansspelautomaat of een casinospel. Ter illustratie: alle kansspelaanbieders zijn verplicht om consumenten op passende wijze te voorzien van informatie over het spel dat zij aanbieden. Ook moeten alle aanbieders informatie geven over de risico’s die verbonden zijn aan het aangeboden spel. Een andere verplichting die voor alle aanbieders geldt, is het beschikken over een adequate klachtenprocedure. Andere verplichtingen, zoals het beschikken over een sluitend proces om de consument vrijwillig (tijdelijk) uit te sluiten van deelname, gelden alleen voor een beperkter aantal aanbieders.
  Maatwerk
  De bijeenkomst in Eindhoven had vooral een voorlichtend karakter. Er werden vragen gesteld over hoe de maatregelen in te vullen. Er bleek dat kansspelaanbieders heel duidelijk een eigen verantwoordelijkheid zien bij het voorkomen van kansspelverslaving. Eén aanbieder vertelde dat hij bezig was om het bezoek aan zijn speelhal te monitoren: ongeveer zestig procent van de bezoekers komt eenmalig, twintig procent komt twee of drie keer per maand en twintig procent komt regelmatig. ‘Die laatste categorie ken je. Uit die groep haal je het grootste deel van je winst, maar die mensen moet je ook in de gaten houden. Die lopen het meest risico. Voorkomen dat mensen gokverslaafd raken is maatwerk’, aldus deze aanbieder.
  Invulling
  Met de Leidraad Zorgplicht geeft de Ksa handvatten aan aanbieders over de invulling van de zorgplicht. Er waren verschillende redenen om het document op te stellen. De directe aanleiding is dat uit gesprekken met kansspelaanbieders bleek dat kansspelaanbieders op verschillende wijze invulling geven aan de zorgplicht. Dat is begrijpelijk, aangezien de wet wel zegt dat kansspelaanbieders een zorgplicht hebben, maar niet concreet maakt wat de zorgplicht inhoudt. Vanuit de markt kwam dan ook de vraag aan de Ksa om richting te geven bij wat de zorgplicht inhoudt.
  Bijeenkomsten
  De komende twee weken organiseert de Ksa nog vier bijeenkomsten (in Amsterdam, Zwolle, Utrecht en Rotterdam). Medewerkers van de Ksa lichten de Leidraad Zorgplicht tijdens de bijeenkomsten toe, marktpartijen en andere betrokkenen kunnen tijdens de bijeenkomsten vragen stellen en opmerkingen plaatsen (zie ook Ksa toetst document (Leidraad Zorgplicht) over hoe gokverslaving te voorkomen).

  Reageren
  De Ksa stelt uiteindelijk de Leidraad Zorgplicht na de consultatieperiode vast. Tot 22 april 2019 is er de mogelijkheid om te reageren op de conceptversie via info@kansspelautoriteit.nl. De reacties die tijdens de vijf bijeenkomsten in het land worden gegeven en de schriftelijke reacties die binnenkomen, worden beoordeeld en verwerkt. Na vaststelling is de Leidraad Zorgplicht het uitgangspunt van het toezicht door de Ksa op het gebied van verslavingspreventie.

  https://kansspelautoriteit.nl/nieuws...rkomen-mensen/

 5. #15
  Senior Member
  Geregistreerd
  18 maart 2015
  Berichten
  321
  Kinderen kunnen moeiteloos online gokken, toezichthouder greep nog nooit in

  Bij alle populaire gokwebsites is het voor minderjarigen eenvoudig om vanuit Nederland te gokken. Hoewel deelname van jongeren verboden is, ontbreekt overal leeftijdscontrole, blijkt uit onderzoek van de NOS.

  Het gaat om zowel een aanbieder met een vergunning voor online gokken in Nederland (Toto) als bedrijven die zo'n vergunning niet hebben, zoals Unibet en Bwin.

  Zorgelijk
  De Kansspelautoriteit kwam in 2016 ook al tot de conclusie dat goksites geen effectieve leeftijdscontroles doen, maar legde daarvoor nog nooit boetes op. Toch benadrukt bestuursvoorzitter René Jansen dat het beschermen van jongeren wel degelijk de hoogste prioriteit heeft.

  "We delen wel boetes uit aan sites zonder vergunning, maar doen dat vanwege het feit dat ze zich überhaupt richten op de Nederlandse markt. Dat mag niet", zegt hij. "En daarmee beschermen we ook zo veel mogelijk de jongeren die er spelen."

  Floor van Bakkum van verslavingszorginstelling Jellinek vindt het moeilijk te begrijpen. "Ik ging ervan uit dat er goed gecontroleerd zou worden. Dat blijkt nu niet zo te zijn. Dat vind ik heel zorgelijk." Volgens haar is het ook in strijd met het Nederlandse beleid. "Een van de belangrijkste dingen in de Kansspelwet is het beschermen van kwetsbare groepen, zoals minderjarigen."


  De NOS maakte de afgelopen maand met een jongerenrekening accounts aan bij de tien sites. Wedden op sportwedstrijden of casinospelen als Nederlandse minderjarige bleek overal kinderlijk eenvoudig.

  Een serieuze leeftijdscontrole, zoals het vragen naar het identiteitsbewijs, kennen de gokaanbieders niet. Wel moet je bij Unibet en Toto na een maand je leeftijd bewijzen voordat je verder kunt spelen. Toto heeft als legale aanbieder de techniek in huis om dat zelf te controleren.

  Pas als een minderjarige geld wint en de winst wil laten uitkeren, vragen zes van de tien aanbieders om een kopie van een identiteitsbewijs. Als een deelnemer dan minderjarig blijkt, kan hij fluiten naar zijn inzet.

  Volgens een woordvoerder van Unibet grijpt het bedrijf altijd in als het ontdekt dat iemand minderjarig is en krijgen ouders de inzet terug als ze zich melden bij de klantenservice. "Wij willen op geen enkele manier geld verdienen aan minderjarigen." Dat niet om een identiteitsbewijs wordt gevraagd bij registratie, zoals bijvoorbeeld wel gebeurt bij telefoonaanbieders, is volgens hem omdat Unibet wil voorkomen dat klanten naar andere aanbieders gaan.

  Voor Toto geldt dat argument minder, omdat dat bedrijf samen met de Nederlandse banken een leeftijdscontrole kan invoeren die minder omslachtig is. Een woordvoerder van Toto bevestigt dat er wordt overlegd met de Kansspelautoriteit over aanpassingen van het beleid op dit punt. "Het staat op de agenda."

  De Kansspelautoriteit, die toezicht houdt op de Nederlandse gokmarkt, onderzocht de kwestie al eens in 2016, blijkt uit documenten die de NOS opvroeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Het onderzoek werd gestart na twee klachten van ouders over Unibet, de grootste aanbieder van gokspelen op de Nederlandse markt.

  Een van de twee klachten ging over een 17-jarige Nederlandse jongen die 10.000 euro zou hebben verspeeld bij Unibet. De ouders zijn verbaasd dat hun kinderen zo makkelijk konden gokken.

  Klokkenluider
  In dezelfde periode deed ook een Unibet-medewerker melding van wat hij "twijfelachtige praktijken" van zijn werkgever noemde. "Een daarvan is dat Unibet stortingen van onbekende personen probleemloos accepteert, maar winsten niet aan minderjarigen uitbetaalt", staat in een samenvatting van de melding. Alleen als de jongere stampij maakt bij de klantenservice, bestaat de kans dat de inzet wordt teruggestort, vertelde hij de toezichthouder.

  Uit het onderzoek van de Kansspelautoriteit bleek dat de meldingen van de ouders en de klokkenluider klopten. Hoewel deelname van minderjarigen verboden is voor alle kansspelaanbieders, worden er geen "handhavende maatregelen" genomen tegen Unibet. Een van de redenen is dat de Kansspelautoriteit een test heeft gedaan bij twee andere aanbieders en dat die precies hetzelfde doen.

  Volgens voorzitter René Jansen van de Kansspelautoriteit is het ook lastig om in te grijpen. "Met illegale sites, die illegaal in Nederland opereren, is het heel moeilijk. We hebben ook de middelen daar niet voor om ze concreet en scherp en goed aan te pakken op dit soort onderwerpen." Wel zegt hij druk bezig te zijn met het feit dat Toto, dat wél een vergunning heeft, ook jongeren toelaat. "Dat moet in oktober opgelost zijn."

  Floor van Bakkum van Jellinek vindt dat het beschermen van jongeren de hoogste prioriteit zou moeten hebben. "De hersenen van jongeren zijn nog in ontwikkeling. Ze zijn daardoor veel gevoeliger voor beloning. En daardoor is de kans op verslaving ook veel groter."

  https://nos.nl/artikel/2299682-kinde...-nooit-in.html

 6. #16
  Senior Member
  Geregistreerd
  18 maart 2015
  Berichten
  321
  Legalisering online gokken nabij in Nederland - inkomsten uit kansspelen op afstand in begroting 2019

  Staat de uitkomst van de plenaire behandelingen in de Eerste Kamer al vast? Na aanwijzingen van anonieme bronnen rondom het kabinet en de inhoud van de rijksbegroting van 2019 kunnen we maar één conclusie trekken: de wet komt er vrijwel zeker doorheen. Legaal online gokken is vanaf medio 2020 hoogstwaarschijnlijk een feit.

  Kansspelen op afstand in begroting 2019
  In de rijksbegroting 2019 lezen we onder andere over de budgettaire gevolgen van de legalisering van kansspelen op afstand. Er wordt voor alleen de kansspelbelasting op sportweddenschappen uitgegaan van € 6.000.000,- aan extra belastinginkomsten in 2020, vanaf 2021 zou er jaarlijks € 12.000.000,- moeten binnenkomen. Andere casinospelen zoals bingo, blackjack, roulette of poker zijn hier nog niet in meegenomen. Wanneer het ingecalculeerde budget niet vrij zou komen is dit vrijwel altijd problematisch voor het betreffende ministerie. De laatste decennia is er zelden sprake geweest van een rijksbegrotingsoverschot. Het gat zou dan gedicht moeten worden door te bezuinigen of door budget vanuit andere potjes over te hevelen. Dat proces is moeizaam en tijdrovend, dus het is veelzeggend dat men dit opneemt in de rijksbegroting.

  Legalisering kansspelen op afstand
  Dat de overheid bezig is met het legaliseren van online gokken bleek al in 2016, toen EK 33.996 door de Tweede Kamer werd aangenomen. Met dit wetsvoorstel wordt het monopolie van landgebonden aanbieders van sportweddenschappen doorbroken. Op 5 februari 2019 zal de Eerste Kamer aan de plenaire behandeling van deze wet beginnen. Ook voorstel EK 34.471, dat het overheidsmonopolie op casinospelen opheft (op 31 januari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer) zal op 5 februari 2019 in de Eerste Kamer behandeld worden.

  Voordelen van modernisering kansspelwet
  De modernisering van de wet op kansspelen biedt verschillende voordelen: extra belastinginkomsten, verslavingspreventie en het zorgen voor een controleerbaar eerlijk kansspel-aanbod voor Nederlandse spelers. Online gokken is een groeiende markt in Nederland, van anderhalf miljoen online gokkers in 2016 naar 1,8 miljoen eind 2018. Per jaar loopt de Nederlandse maatschappij tot € 175.000.000,- aan kansspelbelasting-inkomsten mis.

  Inwerkingtreding
  In de begroting wordt voor de invoering van de wet Kansspelen Op Afstand (KOA) uitgegaan van 1 juli 2020. De wet zal op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden, vervolgens zal de Kansspelautoriteit nog een half jaar nodig hebben om de benodigde vergunningen te verstrekken. Hierna zijn legale kansspelen op afstand in Nederland een feit.

  Belasting
  De belastingplicht voor zowel landgebonden aanbieders als aanbieders op afstand verschuiven van speler naar aanbieder, zo blijkt uit TK 35.031. Aanbieders zullen over het zogenaamde ‘bruto-spelresultaat' (het verschil tussen de ontvangen inleg en de uitbetaalde prijzen) 29% belasting moeten afdragen. In het huidige systeem is de speler nog de belastingplichtige voor overige kansspelen zoals sportweddenschappen en prijsvragen.

  Er wordt echter pas kansspelbelasting geheven vanaf prijzen die meer dan € 449,- bedragen. Ook zal er per saldo meer belastinginkomsten gegenereerd worden, doordat de kansspeler minder winst boekt, dan het kansspelbedrijf. Door de nieuwe wetgeving zal de Nederlandse maatschappij dus over fors meer inkomsten uit kansspelen beschikken.

  In het wetsvoorstel KOA is ervoor gekozen om alle kansspelen op afstand gelijk te behandelen: eenzelfde belastingplicht en grondslag voor iedere vorm van kansspelen op afstand. Dit om de verschillende vormen van kansspelen (casinospellen, poker, sportweddenschappen) eerlijke kansen te bieden.

  Bron: Dutch Cowboys

 7. #17
  Senior Member
  Geregistreerd
  18 maart 2015
  Berichten
  321
  De boeteregen van de Nederlandse Kansspelautoriteit: 3,5 miljoen euro in 8 maanden

  Dit jaar ontvingen 9 aanbieders van online kansspelen een boete van de Kansspelautoriteit. Het zijn flinke boetes, variërend van € 200.000,- tot € 470.000,-. Met een totaalbedrag van € 3.500.000,- deelde de Kansspelautoriteit in 2019 een recordbedrag aan boetes uit, ten opzichte van 2018 is dit een stijging van meer dan 60%.

  Wanneer beboete kansspelaanbieders het bedrag niet voldoen, zal er gedurende de eerste twee jaar na legalisering geen vergunning voor deze partijen beschikbaar zijn: een risico dat geen enkele aanbieder zal nemen. Tussen de bedrijven die in 2019 een boete ontvingen staan grote namen als Bwin, The Stars Group (Pokerstars) en Unibet.

  Waarom juist deze partijen?
  Vanwege het enorme online gokaanbod en de beperkte capaciteit van de Ksa, houdt de Kansspelautoriteit zich in eerste instantie bezig met aanbieders die zich specifiek op Nederlandse spelers richten. Een online casino richt zich op de Nederlandse markt wanneer er:
  de website een .nl-extensie gebruikt;
  via Nederlandse betaalmethoden (iDEAL) gestort kan worden;
  gebruik wordt gemaakt van de Nederlandse taal;
  reclame wordt gemaakt op tv, radio of in geprinte media;
  gebruik wordt gemaakt van typisch Nederlandse begrippen in de domeinnaam;
  gebruik wordt gemaakt van typisch Nederlandse kenmerken op de website;
  geen gebruik wordt gemaakt van geoblocking om Nederlandse consumenten te weren.

  Verhoging boetebedragen
  De Kansspelautoriteit wijzigde op 1 maart de hoogte van de boetes voor het illegaal aanbieden van online kansspelen: de basisboete werd met 50.000 euro verhoogd naar 200.000 euro. Wanneer er bijvoorbeeld live-gokspellen (red: tafelspellen met echte croupiers, gespeeld via een live-videoverbinding) worden aangeboden, komt er nog 75.000 euro bovenop.

  Beboete kansspelaanbieders 2019
  Op 25 februari werden Exinvest en 1X Corp beboet. De online casino’s van deze partijen bevatten Nederlandstalige teksten en waren benaderbaar vanaf een Nederlands IP-adres. Ook werd de Nederlandse betaalmethode iDEAL als stortingsmogelijkheid aanboden. Nader onderzoek wees uit dat de twee bedrijven nog eens 83 andere Nederlandstalige goksites in beheer hadden. De boete bedroeg in totaal € 400.000,-. Naar aanleiding van de bezwaarschriften van Exinvest en 1X Corp werd dit na tussenkomst van de adviescommissie omgezet in twee afzonderlijke boetes van € 200.000,- per stuk.

  Op 1 april ontving ook het vanuit Malta opererende Casumo een boete: de website was bereikbaar vanuit Nederland en bood de Nederlandse betaalmethode iDEAL aan. Ondanks dat er in de ‘terms and conditions’ van Casumo was opgenomen dat spelers uit Nederland geen account meer konden aanmaken, kon de Ksa gewoon een nieuw account aanmaken. Ze gebruikten hiervoor gewoon de adresgegevens van het kantoor van de Kansspelautoriteit. De boete voor Casumo bedroeg € 310.000,-.

  Iets meer dan een week later ontving Onisac, het bedrijf achter casino.com, een boete van in totaal € 450.000,-. De boete voor het aanbieden van online kansspelen bedroeg twee ton, maar omdat het bedrijf in 2013 ook al een boete kreeg opgelegd werd dit bedrag verdubbeld. De overgebleven € 50.000,- werd opgelegd vanwege de onredelijk hoge ‘administratiekosten’ die casino.com bij spelers in rekening bracht: maandelijks kostte het een spelers 5 procent van hun accounttegoed wanneer zij 180 dagen niet meer actief waren geweest. Deze ‘administratiekosten’ liepen door zolang er geld op het spelersaccount aanwezig was.

  Op 24 juni waren kansspelaanbieder Simbat en ‘promotional agent’ Spinity aan de beurt. Simbat ontving een boete van € 270.000,- voor het aanbieden van online kansspelen, Spinity moest € 100.000,- afrekenen voor het ‘bevorderen van deelname aan de kansspelen van Simbat’. Beide partijen maakten bezwaar tegen zowel de boete als de openbaarmaking, de eis werd echter niet gehonoreerd door de rechtbank.

  Online kansspelaanbieder Bwin.com werd op 7 augustus beboet. Het vanuit Gibraltar opererende moederbedrijf ElectraWorks Limited moest € 350.000,- betalen. Via de website van Bwin.com kon er vanuit Nederland echt geld worden ingezet op sportwedstrijden en casinospellen.Storten kon bovendien via de Nederlandse betaalmethode iDEAL.

  Op 19 augustus werd de hoogste boete uitgedeeld: Trannel International Limited, eigenaar het bekende Unibet, ontving een boete van € 470.000,-. Via Unibet.eu konden spelers vanuit Nederland sportweddenschappen afsluiten en verschillende (live) casinospellen spelen. Storten kon bij Unibet via de Nederlandse betaalmethode iDEAL. Zelfs de livechat was bij deze aanbieder beschikbaar in het Nederlands.

  Vorige maand was het de beurt aan TSG Interactive Gaming (The Stars Group). De uitbater van het bekende pokerstars.eu ontving een boete van € 400.000,- voor het aanbieden van pokerspellen voor echt geld. De pokerspellen waren vanuit Nederland te benaderen, ook werd de mogelijkheid geboden om via iDEAL te storten. Het contactformulier van deze aanbieder maakte ook gebruik van de Nederlandse taal.

  De laatste boetes waren op 10 oktober voor Royal Panda en LeoVegas, ze ontvingen boetes van € 400.000,- en € 350.000,-. De casino’s waren via Nederlandse IP-adressen bereikbaar, er werden grote jackpots aangeboden en er kon via iDEAL betaald worden.

  Effectiviteit maatregelen
  Een boete van de Ksa heeft grote gevolgen voor een kansspelaanbieder. Beboete aanbieders zullen na de legalisering van de online gokmarkt twee jaar langer op een gokvergunning moeten wachten. In die twee jaar bouwen aanbieders die zich wél aan de regels hebben gehouden een flinke voorsprong in naamsbekendheid op. Ook voor spelers is dit een gunstige ontwikkeling, onbetrouwbare aanbieders raken op de achtergrond terwijl betrouwbare partijen aan populariteit winnen.

  Bron: dutchcowboys.nl

 8. #18
  Senior Member
  Geregistreerd
  12 september 2013
  Berichten
  251
  'Online gokken legaliseren leidt tot nog meer verslaafden'

  Online geen sociale controle
  Het is een sterk psychologisch gevoel om de drempel van het online gokken over te gaan. "Mensen willen nou eenmaal leuke dingen doen en een positief gevoel krijgen. Met gokken kun je dat gevoel krijgen. Het is altijd leuk om kans te maken op iets leuks", legt Arie Dijkstra uit. Hij is hoogleraar in de gezondheidspsychologie en verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

  De kans om verslaafd te raken aan online gokken lijkt groter dan verslaafd te raken aan fysiek gokken in een gokhal.
  Dat heeft volgens Dijkstra meerdere redenen. "Online heb je technische mogelijkheden. Die kunnen op de milliseconde nauwkeurig aansluiten op de wensen van de gebruiker. Daarnaast mis je een sociale structuur als je in je eentje zit te gokken. Niemand ziet dat je boos bent als je verliest en niemand ziet dat je weer teveel inzet. Je wordt niet bijgestuurd. De potentie om verslaafd te raken is groter."

  Herinnering aan verlies verdwijnt
  Dat merkt ook Bas Brons, verslavingstherapeut. Hij ziet in zijn behandelkamer steeds vaker jongeren die zich te goed doen aan online gokken. "Veel jongeren van de internetgeneratie ontdekken deze vorm van gokken. Dat begint vaak heel onschuldig. Maar als ze bij ons komen zijn ze helemaal vastgelopen. De herinnering aan het gewonnen geld blijft hangen, maar ze vergeten ook dat ze geld verloren hebben. Ze kunnen dan niet meer stoppen."

  De Tweede Kamer wil het online gokken uit de illegaliteit halen. Door het uitgeven van vergunningen hopen de partijen die daarvoor zijn meer grip te krijgen op deze online praktijken. Zo moeten gokbedrijven een verslavingspreventiemedewerker aanstellen. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer.

  Legalisering? Brave burgers zullen gaan gokken
  Hoogleraar Dijkstra ziet niets in legalisering van het online gokken: "Het symbool dat iets legaal is betekent ook dat veel brave burgers denken: nu mag het van de overheid. Dat zal voor veel mensen een drempel wegnemen. Ik voorspel dat er meer mensen in aanraking komen met online gokken en daaronder zullen ook weer gokverslaafden zijn."

  Verslavingstheapeut Brons snapt het punt van Dijkstra. Hij maakt zich zorgen over het feit dat bedrijven mogen adverteren als het legaal wordt. Toch ziet hij ook wel een positieve kant aan legalisering: "Op dat moment kun je ook beter handhaven bij de aanbieders. Ik hoop dat de controle dan een stuk beter wordt."

  https://eenvandaag.avrotros.nl/item/...r-verslaafden/

 9. #19
  Senior Member
  Geregistreerd
  18 maart 2015
  Berichten
  321
  Nederlandse klinieken bezorgd over toename gokverslavingen sinds corona

  Behandelaars maken zich zorgen over een toename van het aantal online gokverslaafden, waarschijnlijk veroorzaakt door de coronacrisis. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder de grootste verslavingszorginstellingen in Nederland. Een deel ziet nu al een toename van het aantal gokverslaafden. Andere behandelaars verwachten een toename in de komende tijd.

  "We zien ruim een kwart meer instroom van mensen met een gokverslaving sinds het begin van de crisis", zegt Fred Steutel, directeur van gokverslavingsinstelling Hervitas. "Het zijn vooral jonge patiënten, van begin twintig." Ook Solutions Center zag afgelopen jaar een toename, van ruim 30 procent. "En in de eerste maanden van dit jaar is de hulpvraag nog groter", zegt behandelaar Bas Brons.

  Een belangrijke factor is volgens Steutel de toename van eenzaamheid en isolement door de coronamaatregelen: "Afleiding en ontspanning worden daardoor vaker en langer gezocht in gokken." Volgens psycholoog Leroy Snippe (Rodersana, ruim 30 procent toename) missen we 'gezonde prikkels'. "De geest is daardoor zwakker en kan verleidingen als gokken moeilijker weerstaan", verklaart Snippe.

  Online gokken en schulden
  Volgens de Kansspelautoriteit is het aantal spelers van online kansspelen tijdens de crisis over de hele linie afgenomen, maar dat lijkt vooral veroorzaakt door een forse afname van sportweddenschappen. De meeste competities lagen immers lange tijd stil. Bij andere kansspelen, zoals online poker, is wel een toename te zien. Ook ziet de toezichthouder dat er in 2020 relatief meer geld werd uitgegeven aan online gokken dan in het jaar ervoor.

  Trimbos ziet ook een trend richting online gokken: "Fysieke casino's hebben in 2020 een slecht jaar gehad, maar internationale online partijen hebben dik in de plus gedraaid", vertelt een woordvoerder.

  Volgens verslavingsdeskundigen en schuldhulpverleners zorgt die verplaatsing naar online gokken sneller voor grotere problemen. "De ingezette bedragen worden steeds hoger", zegt Steutel. Als voorbeeld noemt hij een patiënt die door sluiting van casino's is overgestapt op online gokken en binnen een jaar een schuld van 50.000 euro heeft opgebouwd.

  Ook Walid Somers herkent dit probleem. Als schuldhulpverlener heeft hij inzicht in de financiële situatie van een grote groep mensen. "We zien dat er serieuze bedragen worden overgemaakt naar buitenlandse goksites", vertelt Somers. Hij ziet vooral een toename bij beroepsgroepen die gebonden zijn aan thuiswerken. "Alhoewel het op het eerste oog meestal om overzichtelijke bedragen gaat van tussen de 40 en 100 euro, is de frequentie hoog. Zo'n vier à vijf keer per dag."

  'De rem gaat eraf'
  Vanaf 1.4.2021 wordt de Wet kansspelen op afstand (Koa) van kracht. Vanaf die dag kunnen online kansspelaanbieders zich aanmelden voor een vergunning. Met zo'n vergunning kunnen ze zich gaan richten op de Nederlandse markt, iets wat nu nog verboden is. Naar verwachting krijgen ongeveer veertig kansspelaanbieders in oktober een vergunning.

  Verslavingsinstelling Jellinek vreest voor de gevolgen: "De rem gaat er met deze nieuwe wet af", zegt preventiemanager Floor van Bakkum. Ook Steutel heeft zijn bedenkingen bij de nieuwe wet: "Al die bedrijven willen een stukje van de markt veroveren, met enorme reclamecampagnes tot gevolg", zegt hij. "De verwachting is dan ook dat het aantal gokverslaafden verder zal toenemen", stelt Brons.

  Verslavingsarts Wilco Sliedrecht van De Hoop ggz zegt dat de wet eigenlijk ruimte geeft aan iets wat men liever niet ziet gebeuren. Toch is hij voorzichtig positief over de extra aandacht voor verslavingspreventie die deze wet zou moeten bewerkstelligen.

  Komende jaar nog meer
  Alhoewel Sliedrecht nog geen directe stijging ziet in het aantal aanmeldingen bij hun klinieken, noemt hij de zorgen wel gerechtvaardigd: "Toename van eenzaamheid, angst en stress kan leiden tot een vlucht in gedragsverslavingen. Er is altijd een vertraging tussen het ontstaan van problemen en het aankloppen bij hulpverlening", zegt Sliedrecht. "Dus mogelijk gaan we de komende tijd wel duidelijk meer zien."

  Koen Burgerhout van de Parnassia Groep onderstreept dat: "En mensen zitten nu allemaal thuis, dus problemen worden waarschijnlijk zichtbaarder als de wereld weer opengaat."


  Gokcijfers
  Volgens verslavingsinstelling Jellinek zijn er in Nederland naar schatting ruim acht miljoen recreatieve spelers van kansspelen. Daaronder vallen ook kansspelen als loterijen. Daarnaast zijn er naar schatting 95.700 risicospelers en 79.000 probleemspelers die zeer waarschijnlijk gok- of kansspelverslaafd zijn. In 2015 waren er 2186 mensen in behandeling voor een gokverslaving, blijkt uit de meest recente rapportage van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS). Toen was er nog sprake van een daling.

  https://nos.nl/artikel/2374881-klini...ds-corona.html

 10. #20
  Senior Member
  Geregistreerd
  18 maart 2015
  Berichten
  321
  Deze gokbedrijven willen de Nederlandse markt op; grote spelers op strafbankje

  Over een half jaar zullen er veel meer gokreclames op tv en online te zien zijn dan nu. Zo'n veertig bedrijven uit binnen- en buitenland vragen de komende weken een vergunning aan om vanaf 1 oktober legaal online kansspelen aan te bieden.

  Onder hen zitten Nederlandse bedrijven zoals Holland Casino, de Nederlandse Loterij (bekend van TOTO), Novamedia (Postcode Loterij), ZEbetting & Gaming (paardenraces), Fair Play Casino en Jack's Casino. Holland Casino is al bezig met de bouw van een live studio in het casino in Scheveningen en wil op die manier online gokkers via de studio blackjack of roulette laten spelen. Marktkenners verwachten dat ook Bet365, een grote internationale speler, direct een vergunning aanvraagt.

  Het bedrijf achter TOTO wil naast sportweddenschappen ook casinospellen aanbieden. De omzet daarvan gaat straks deels naar goede doelen en sportorganisaties. Ook Novamedia wil dat een deel van de inleg van hun spelers terechtkomt bij goede doelen. Ook een aantal Belgische casino's wil de Nederlandse markt op.

  Naar verwachting verdienen de bedrijven in 2022 800 miljoen euro aan Nederlandse online gokkers. Dat is bijna twee keer zoveel als er in 2020 naar schatting met online gokken in Nederland werd verdiend.

  Er is meer dan zes jaar gewerkt aan de nieuwe wet op de online kansspelen, die morgen van kracht wordt. Nederland is een van de laatste Europese landen waar de markt voor online gokken nog niet is opengegaan. Nederlanders die nu online spelen, doen dat grotendeels via sites die geen vergunning hebben en geen belasting in Nederland afdragen.

  De Kansspelautoriteit gaat de vergunningen verlenen als bedrijven aan alle voorwaarden voldoen. Volgens René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit, is het hoog tijd dat online gokken in Nederland wordt toegestaan. "Het is 2021. Internet is overal en dat houdt niet op bij de grens, bij Vaals of Terneuzen. Het is nu ongereguleerd, niemand houdt toezicht, je kan er door handhaving nauwelijks grip op krijgen. We maken nu een slag naar een veilige omgeving."

  Voor het verlenen van de vergunningen wordt een half jaar uitgetrokken. "We toetsen ze op een groot aantal criteria", zegt Jansen. "Er wordt gelet op het voorkomen van verslaving, de betrouwbaarheid van de aanbieders, de spellen moeten eerlijk zijn en de bedrijven moeten witwassen voorkomen."

  De toezichthouder verwacht dat van de eerste 40 aanvragen er 35 worden goedgekeurd.

  Strafbank
  Veel grote internationale spelers horen nog niet bij de veertig partijen die deze dagen een vergunning gaan aanvragen. Bedrijven zoals Unibet, Pokerstars en Bwin mogen in Nederland voorlopig nog niet actief zijn. In de wet staat namelijk dat bedrijven die zich de afgelopen jaren op de Nederlandse markt hebben gericht, toen online gokken nog niet was toegestaan, moeten wachten met de aanvraag voor een vergunning.

  Zij mogen pas later een vergunning aanvragen en zijn daardoor waarschijnlijk pas in 2022 actief op de Nederlandse markt. "Ze zijn op een achterstandspositie gezet, zitten even op het strafbankje", zegt René Jansen van de Kansspelautoriteit. "De partijen die op 1 oktober aan de slag mogen hebben dus een voorsprong. Die zullen eerder stappen kunnen zetten en kunnen de werving van spelers dan al starten."

  Nederlanders die al online gokken moeten zich straks opnieuw registreren bij de sites waar ze op spelen. Ze moeten zich opnieuw identificeren en opgeven welke limieten ze op hun gokgedrag willen instellen.

  Gokbedrijven profiteren
  Internationale gokbedrijven lijken te profiteren van de coronacrisis. Vooral online poker is populair. Zo draaide Flutter, het bedrijf achter Pokerstars en Betfair, 29 procent meer omzet in 2020 en steeg het aantal online spelers met 19 procent. Een ander groot bedrijf, Bet365, maakt geen cijfers openbaar. Voor de pandemie leek het in ieder geval goed te gaan bij het bedrijf. De topvrouw van het concern, Denise Coates, kreeg over 2019 een bedrag van ruim 424 miljoen dollar uitgekeerd.

  https://nos.nl/artikel/2374808-deze-...rafbankje.html

+ Reageren op discussie

Regels voor berichten

 • Je mag geen nieuwe discussies starten
 • Je mag niet reageren op berichten
 • Je mag geen bijlagen versturen
 • Je mag niet je berichten bewerken