Beste forumleden,

Jullie mening over deze site/dit forum als 'zelfhulp(groep)' wordt gevraagd. Wie zijn/haar mening wilt delen kan dit anoniem doen via onderstaande link.

Beste,

Ik ben Simen Van Camp, student sociologie aan de universiteit van Antwerpen. Momenteel werk ik aan mijn thesis die gaat over zelfhulp via het internet. Concreet wil ik nagaan hoe zelfhulpgroepen op verschillende manieren gebruik maken van het internet; hoe effectief dit kan zijn voor mensen en hoe zelfhulpgroepen internet kunnen gebruiken om hun leden beter te helpen. Met deze kennis kunnen zelfhulpgroepen hun online werking dus verbeteren. Op deze manier kunnen meer mensen (en op een betere manier) geholpen worden.

Om dit te bereiken heb ik echter nog extra respondenten nodig. Iedereen dat ooit gebruik heeft gemaakt van online zelfhulp en de medewerkers van online zelfhulp komt in aanmerking om deze enquête in te vullen.
Link enquête:
https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/...TE7zGu3wyLF0Dr

Alvast hartelijk dank!

Vriendelijke groeten,

Simen Van Camp
student Universiteit AntwerpenGroeten

Ronny