Vandaag verspreidde de Kansspelcommissie hun jaarverslag. Hierin is ook info over deze site terug te vinden.

In 2014 was er een opvallende stijging van het aantal reŽle bezoekers. Dit is voor een groot deel toe te schrijven aan verwijzingen via gokwebsites die een link geplaatst hebben naar www.gokhulp.be. Sinds 13 januari 2014 moet het logo met de link naar de websites www.gokhulp.be en www.aide-aux-joueurs.be vermeld staan op de vergunde goksites. Bezoekers via deze gokwebsites zijn natuurlijk niet per definitie problematische spelers. Maar deze toestroom zorgt er wel voor dat de preventieve functie van www.gokhulp.be aanzienlijk uitgebreid wordt. Naar schatting lag het totale aantal reŽle bezoeken aan de website tijdens 2014 tussen de 100.000 en de 120.000 personen.

Via www.gokhulp.be wordt er momenteel geen online begeleiding aangeboden, zoals dat bij alcoholhulp wel het geval is. Op www.gokhulp.be wordt enkel zelfhulp, waar geen hulpverlener aan te pas komt, aangeboden. Er zal in de toekomst werk gemaakt worden van het belangrijke derde luik van de zelfhulpsite, namelijk het interactief communiceren met psychologen of hulpverleners bv. via chat/ telefoon.

De eerste doelstelling was de website voldoende bekend maken om een preventieve functie te vervullen en daarnaast problematische gokkers sneller naar de hulpverlening te kunnen oriŽnteren (al dan niet via de zelfhulp).

De verdere doelstelling is online begeleiding aan te bieden, omdat uit de praktijk blijkt dat problematische gokkers zeer moeilijk de stap naar hulpverlening zetten. Laagdrempelige en anonieme online hulp kan het vangnet groter maken en zal meer succesvol zijn in het realiseren van effectieve doorverwijzing indien nodig.

Via online begeleiding zullen we ook een veel beter zicht hebben op de werkzame factoren van het programma en het kunnen aanpassen indien nodig.
Voor 2015 is het doel dus het derde luik van de website te ontwikkelen (een programma waarbij gebruikers de mogelijkheid krijgen te chatten met een therapeut). Daarvoor zijn wel de nodige financiŽle middelen nodig. Dit deel van de website is heel belangrijk. De resultaten van zo een programma bij de begeleiding van alcoholverslaafden is heel hoopgevend.

Herkomst deelnemers zelfhulp via www.gokhulp.be:
Antwerpen: 21,43%; Brussels gewest: 1,02%; Vlaams-Brabant: 11,22%; Limburg: 11,73%; Oost-Vlaanderen: 23,47%;
West-Vlaanderen: 15,31%; Buitenland: 14,80%; WalloniŽ: 1,20%.
Leeftijd deelnemers zelfhulp via www.gokhulp.be:
< 16: 0,51%; 16-17: 0,51%; 18-24: 29,08%; 25-34: 38,78%; 35-44: 20,92%; 45-54: 7,14%; 55-64: 2,55%; > 64: 0,51%